Bæredygtigt iværksætteri skal puste liv i landsbyerne

Bæredygtigt iværksætteri skal puste liv i landsbyerne

Redaktionel dato: 1. juli 2021

Hvordan sikres stærke lokale fællesskaber i en tid, hvor danske landsbyer i stadig højere grad tømmes for mennesker og indhold? Hvilke nye initiativer kan udvikle lokalsamfundet i en mere bæredygtig retning, både socialt, økonomisk og klimamæssigt?

Disse spørgsmål satte SFOF og LOF fokus på d. 21. maj, da oplysningsforbundene i selskab med Erhverv Væksthimmerland holdt konference om bæredygtigt iværksætteri i Vesthimmerland kommune.

Af Frederikke Kaal

SFOF og LOF fik borgerne til at tale sammen, og fik deres tanker frem. "Det er en anden form for folkeoplysning end blot at undervise og fortælle dem, hvordan verden hænger sammen," siger Dorte Nørbo.

SFOF og LOF fik borgerne til at tale sammen, og fik deres tanker frem. "Det er en anden form for folkeoplysning end blot at undervise og fortælle dem, hvordan verden hænger sammen," siger Dorte Nørbo.

40 borgere fra Vesthimmerlands Kommune var mødt op på Vitskøl Kloster ved Limfjordens vestbred en fredag i maj for sammen at blive klogere på, hvordan man skaber bæredygtige fællesskaber og bæredygtige virksomheder, som kan  skabe liv og arbejdspladser i lokaleområder. Målet for dagen var at få de gode ideer frem, som ligger og ulmer blandt folk i Vesthimmerland. Deltagerne skulle inspirere hinanden, sparre og netværke og dermed være med til at skabe grobund for nye initiativer.

Virksomheder og fællesskaber

”Vi er interesserede i, hvad der gør, at man sætter virksomheder i værk eller får etableret fællesskaber i landsbyer,” fortæller Dorte Nørbo fra SFOF, der er en af arrangørerne bag konferencen. ”Landsbyerne er blevet tømt for indhold, så der er behov for at finde nye måder at sætte aktivitet i gang.”

Et afsæt for denne samtale var præsentationen af DGI’s rapport om 24 landsbyklynger i Danmmark. Rapporten undersøger, hvad der skal til for at sikre stærke fællesskaber lokalt, og hvordan landsbyerne samarbejder internt.

Herefter fulgte oplæg ved grundlæggere af forskellige bæredygtige virksomheder. Oplægsholderne fortalt om  praktiske erfaringer. Blandt andet fokuserede de på, hvilken betydning de nye virksomheder har haft for lokalområdet. Her kom eksempler på den cirkulære tøjvirksomhed og på den bæredygtige virksomhed, som tænker lokalsamfundet ind i sin placering midt i en landsby ved at lade området omkring virksomheden gro til med vild natur og frugttræer, og på virksomheder, som giver et område en stærk identitet.

Kunsten i lokalsamfundet

Et andet centralt aspekt var kunstens betydning for lokalsamfundet.

 ”Kunst er en stærk katalysator for, at folk flytter til landsbyerne, og at der sker noget i området,” fortæller Dorte Nørbo.

”Vi blev præsenteret for forskellige projekter og virksomheder, der med udgangspunkt i kunst og kreative erhverv har skabt liv, identitet og arbejdspladser. Der var bl.a. Lene Noer, der har lavet projekterne Grasslands og Projekt Stol, som skabte fællesskab i og mellem fire landsbyer og genererede arbejdspladser i form af et snedkerværksted med flere ansatte.”

Et andet input fik kom fra  Gregory, som med udgangspunkt i sin gæstgivergård giver plads til både keramikkurser, turisme, naturpleje og andre kunstnere. Der var også oplæg fra Statens Kunstfond, som gav eksempler på projekter i landsbyer, som er blevet støttet af fonden.

Sparring og ideudveksling

Dagens væsentligste aktivitet var dog den fælles sparring og idéudveksling blandt deltagerne. Her kom der for alvor liv i salen:

”Vi afholdt en inspirationsworkshop om, hvad folk selv kan gøre i egne kommuner. Snakken gik fantastisk, og der var en rigtig god stemning. Det endte med to A4-sider med ideer, som strakte sig fra lokalproducerede fødevarer til skulpturparker. Folk fik lavet aftaler på kryds og tværs. Der var mange, der havde noget på hjerte, og det var hele formålet,” fortæller Dorte Nørby.

Blandt de mange ideer, der blev sat i spil under konferencen, udvælges enkelte som udgangspunkt for fire små arrangementer, der skal afholdes i løbet af året. Målet for SFOF og LOF er at støtte arrangementerne og sørge for, at de kommer fra tanke til handling. Herefter er oplysningsforbundenes opgave ved at være udtømt, mens Erhverv Væksthimmerland står tilbage som lokal rådgivende organisation.

Samarbejdet med Erhverv Væksthimmerland fremhæver Dorte Nørbo som en positiv erfaring fra projektet:

”At gå i samarbejde med Erhverv Væksthimmerland ser jeg som en ny og atypisk ting at gøre som oplysningsforbund. Jeg forestiller mig, at det kan få nogle positive effekter at bygge bro på denne måde. Det har været vigtigt for os at få borgerne til at tale sammen, få deres tanker frem, frem for at undervise og fortælle dem, hvordan verden hænger sammen.”

Serie: Bæredygtig folkeoplysning

En bæredygtig fremtid er kun mulig, hvis borgere går sammen om at diskutere, foreslå løsninger og selv sætte projekter i gang. Det er de folkeoplysende skoler og foreninger en god ramme for.
Med en serie artikler beretter vi om bæredygtighedsaktiviteter i DFS’ medlemsorganisationer.