DFS’ formand: Bureaukrati truer fremtidens foreningsliv

DFS’ formand: Bureaukrati truer fremtidens foreningsliv

Redaktionel dato: 30. januar 2024

Lokale folkeoplysende foreninger oplever stadig udfordringer med højre gebyrer og store dokumentationskrav i bankerne. DFS’ formand, Per Paludan Hansen, opfordrede til politisk handling i Kristeligt Dagblad den 25. januar. Vi bringer et uddrag af debatindlægget her.

DFS-formand, Per Paludan Hansen, har skrevet et indlæg om bankbøvlet, der truer foreningslivet, til Kristelig Dagblad

DFS-formand, Per Paludan Hansen, har skrevet et indlæg om bankbøvlet, der truer foreningslivet, til Kristelig Dagblad

”(…)

Over hele landet oplever foreningsaktive mennesker, at de bruger alt for meget tid på papirarbejde. Og det er ikke kun bankernes store dokumentations- og kontrolkrav, der følger af Hvidvaskloven, som foreningerne oplever udfordringer med.

I nogle tilfælde afviser bankerne helt at tage foreningerne ind som kunder. Andre gange kræver de, at formand og kasserer flytter deres private bankforretninger over til banken. Og så er der også problemet med de urimeligt høje gebyrer, som slet ikke står mål med foreningernes ofte beskedne økonomi.

Positive politiske vinde

Alt dette bureaukratiske bøvl udgør en reel trussel mod fremtiden for det danske foreningsliv. De foreningsaktive bruger deres fritid i foreningslivet på at gøre det, som de brænder for; at skabe værdifulde, dannende og demokratiske fællesskaber for andre mennesker – ikke for at bruge timer på administrativt arbejde.

(…)

Derfor er jeg også glad for, at politikerne lytter til vores bekymringer.

Fx har erhvervsminister, Morten Bødskov, og kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, lanceret planer om at etablere en ’basal betalingskonto’, der skal styrke foreningers mulighed for at få en bankkonto. Hvis det bliver skruet rigtigt sammen, kan det blive et vigtigt skridt på vejen mod at mindske de bureaukratiske byrder.

Fortsat mange problemer

Der eksisterer dog fortsat en lang række ubesvarede spørgsmål, der skal findes svar på, før vi er i mål med at bekæmpe bøvlet. 

Det handler bl.a. om, hvordan gebyrernes størrelse reguleres, og hvordan sagsbehandlingstiden bliver forkortet, når en forening skal have en konto eller fx skifte kasserer.  

Og selv hvis der kommer gode løsninger på dette, så er der stadig behov for at skabe en mere lempelig tilgang til bankernes generelle dokumentations- og kontrolkrav til foreningerne. Det er helt afgørende for (…), at foreningerne – også i fremtiden – kan tiltrække mennesker, der får tid til at gøre det, som de brænder for; at skabe værdifulde, dannende og demokratiske fællesskaber.