DFS sætter retningen med ny strategi

DFS sætter retningen med ny strategi

Redaktionel dato: 9. januar 2023

Grøn omstilling, sundhed og trivsel og fleksibel adgang til uddannelse og arbejdsliv. Det er de tre strategiske temaer, der sætter retningen for DFS’ arbejde i 2023-2026.

 Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

DFS’ bestyrelse har vedtaget en ny strategi for DFS ved navn ”Folkeoplysning for samtiden og fremtiden”, der gælder fra i år og frem til udgangen af 2026.

Strategien er bygget op omkring tre strategiske hovedtemaer. Det første tema sætter fokus på, at DFS vil fremme folkeoplysningens arbejde med den folkelige grønne omstilling.

Det andet tema har fokus på, at DFS vil fremme folkeoplysningens arbejde med sundhed og mental trivsel – især blandt unge.

I det tredje og sidste tema vil DFS fremme folkeoplysningens bidrag til menneskers livslange læring og fleksible adgang til uddannelse og arbejdsliv.  

Den nye strategi afløser DFS’ tidligere strategi ”Bæredygtig folkeoplysning”, der har sat retningen for DFS i perioden 2020-2022.

De store samfundsdagsordener

DFS’ formand, Per Paludan Hansen, fremhæver, at den nye strategi taler tydeligt ind det samfund, som DFS og folkeoplysningen er en del af:

I DFS har vi skarptskåret to hovedformål. Vi skal sikre gode rammevilkår for vores medlemmer og de lokale folkeoplysende skoler og foreninger. Og så skal vi styrke folkeoplysningens relevans for samfundet og for borgerne. Hvis vi skal lykkes med at indfri de formål, så kræver det, at vi taler meget tydeligt ind i de dagsordener, der fylder i det samfund, som vi er en del af.

Derfor har vi valgt at sætte et strategisk fokus på den grønne omstilling, sundhed og mental trivsel og uddannelsesområdet, der kommer til at fylde i det politiske landskab i mange år frem. Men vi har selvfølgelig stadig et parallelt fokus på at styrke folkeoplysningens egenværdi og idégrundlag. I mine øjne er de hinandens forudsætninger.”

Den svære operationalisering

Strategien sætter også en retning for, hvilke metoder DFS’ bestyrelse og sekretariat skal bruge til at få strategien til at leve.

DFS skal bl.a. yde interessevaretagelse for og med vores medlemmer på statsligt, regionalt og kommunalt niveau. Derudover skal vi indsamle og formidle viden om folkeoplysningen og opdatere os på folkeoplysningens pædagogiske og faglige udvikling.

Vi skal også indgå i partnerskaber og samarbejder med vores medlemmer, civilsamfundet, det offentlige, fonde og erhvervslivet. Og vi skal bidrage til den offentlige debat og deltage i offentlige arrangementer.

Endeligt skal vi indgå i internationale samarbejder og netværk, og vi skal inspirere vores medlemsorganisationer til at udvikle folkeoplysningen.

De konkrete aktiviteter, der skal operationalisere de strategiske temaer via metoderne, bliver først endeligt afklaret på et bestyrelsesmøde i februar. 

En styrket mission og vision

Som led i strategiudviklingen er der også foretaget justeringer af DFS’ mission og vision.

Missionen har ændret ordlyd fra ”Dansk Folkeoplysnings Samråds mission er at værne om og styrke folkeoplysningens vilkår og vedkommenhed i Danmark” til ”DFS’ mission er at fremme den demokratiske samtale og styrke folkeoplysningens vilkår og vedkommenhed i Danmark.”

Samtidig har visionen ændret ordlyd fra ”Dansk Folkeoplysnings Samråds vision er, sammen med medlemsorganisationerne, at sikre folkeoplysningens relevans og aktualitet i samfundet” til ”DFS har en vision om, at folkeoplysningen skal være tilgængelig for alle, og at folkeoplysningens relevans skal styrkes og synliggøres.”

DFS’ bestyrelse har foretaget rettelserne for at tydeliggøre, at det er DFS’ opgave at udvikle folkeoplysningen, snarere end at beskytte den, og at det samtidig er DFS’ opgave at gøre folkeoplysningen tilgængelig for flere mennesker og at fremme den demokratiske samtale.

Folkeoplysning for samtiden og fremtiden