DFS tager stilling i fire positionspapirer

DFS tager stilling i fire positionspapirer

Redaktionel dato: 5. maj 2021

Folkeoplysningen er en del af samfundet, og folkeoplysningen er en del af den demokratiske debat. Derfor tager de folkeoplysende aktører stilling til samfundet. Det gør DFS også.

Som brancheorganisation for 35 folkeoplysende landsorganisationer har DFS stor fokus på at skabe bedre forhold for det folkeoplysende arbejde. Når vi blander os i den offentlige debat, handler det ofte om det.

Værdier og holdninger

Men DFS er også en værdibåret organisation. Vi blev skabt under besættelsen for at forsvare ytrings- og forsamlingsfriheden.

Vores vedtægter fastslår DFS, at vi vil ”medvirke til sikring og udvikling af demokratiet”, og at vi skal ”medvirke til at sikre borgernes kendskab til rettigheder og pligter og medvirke til at øge borgernes almenviden og deltagelse i et samfund med frihed, ligeværdighed og demokrati”.

Den aktuelle strategi for DFS bekræfter tidligere strategiers definition af DFS’ kerneværdier med disse overskrifter: demokrati, frihed, mangfoldighed og fællesskab.

Ramme for debat

Disse holdninger og værdier er grundlaget for vores aktiviteter, men det er også værdier, som vi har et ansvar for at præsentere i den offentlige debat og forsvare, når de bliver angrebet. Det ligger også bag den kronik, vi henviste til i det foregående nyhedsbrev.

Som en ramme for DFS’ deltagelse i samfundsdebatten diskuterede og vedtog bestyrelsen på sit seneste møde fire positionspapirer. Vi giver her et par smagsprøver. 

  • "Kun gennem oplysning og deltagelse bliver borgeren en aktiv deltager i sit eget liv og i samfundet, fremfor en passiv tilskuer til samme."

  • "Enhver folkeoplysende aktivitet i praksis bør forholde sig til spørgsmålet om menneskets rolle i verden i et bæredygtighedsperspektiv."

  • "De folkeoplysende tilbud tager udgangspunkt i deltagerens behov og livssituation, og som har et bredt sigte på demokratisk dannelse og det gode liv."

  • "DFS forstår en helhedsorienteret tilgang i et organisk perspektiv, hvor fysisk, psykisk og social trivsel og sundhed hænger sammen."

De fire positionspapirer

Det deltagende demokrati
Det mener DFS om...
Det deltagende demokrati
Sundhed
Det mener DFS om...
Sundhed
Uddannelse
Det mener DFS om...
Uddannelse
Klima, natur og miljø
Det mener DFS om...
Klima, natur og miljø