EU vil prioritere folkeoplysning

EU vil prioritere folkeoplysning

Redaktionel dato: 14. juli 2020

EU-Kommissionen vil prioritere ”ikke-formel, livslang læring” samt ”tvær-generationel,, tværkulturel og lokalsamfunds læring”. Det fremgår af Kommissionens nye ”Europæisk Dagsorden for Færdigheder”, hvor livskompetencer er en fremhævet målsætning.

Normalt har EU-Kommissionen haft noget ensidig fokus på arbejdsmarkedsbehov, når den formulerede sin politik omkring uddannelse og læring bredt set. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at Kommissionen også prioriterer ikke-formel læring og livskompetencer.

European Association for the Education of Adults (EAEA) kalder “Europæisk Dagsorden for Færdigheder” for et stort skridt fremad for europæisk voksenlæring og -uddannelse. DFS er medlem af EAEA. Vi bringer her en oversat artikel fra organisationens hjemmeside.

ærdigheder og validering af ikke-formel  og uformel læring, styrker ”Dagsorden for Færdigheder” ikke-formel voksenuddannelse og -læring ved at sige, at man ”…prioriterer ikke-formel og livslang læring, tværgenerationel, tværkulturel og lokalsamfundslæring” og ved at sætte fokus på livskompetencer som en af voksenlæringens og -uddannelsernes grundpiller.

Ambitiøse benchmarks for hele livsforløbet
EAEA er glad for at kunne konstatere, at Dagsordenen også beskæftiger sig med grupper, der ikke eller ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet, særligt seniorer, ved at fastlægge ambitiøse benchmarks for voksenlæring gennem hele livet.

Særlig relevant er benchmarket for digitale kompetencer: Kommissionen skriver, at i 2025 skal 70 % af alle voksne i Europa mellem 16 og 74 mindst være i besiddelse af grundlæggende digitale kompetencer.

Nye prioriteringer
I meddelelsen om Dagsordenen annoncerer Kommissionen, at den vil samarbejde med medlemslandene om at udvikle nye prioriteringer for den ”Europæiske Dagsorden for Voksenlæring”, men den indeholder ikke noget konkret om hvordan og hvornår.

En fortsættelse af den ”Europæiske Dagsorden for Voksenlæring” er afgørende for at opnår de mål, der er formuleret i ”Dagsorden for Færdigheder”, og det er også afgørende for at bidrage til at gennemføre FN’s Verdensmål om at sikre inkluderende og lige kvalitetsuddannelse og fremme mulighederne for livslang læring for alle.

Livskompetencer - en fremhævet aktivitet
EAEA er særlig begejstret for, at livskompetencer er blevet gjort til en særskilt fremhævet aktivitet (Flagship Action 8). Dagsordenen anerkender den afgørende rolle, som livskompetencer spiller i styrkelsen af et bæredygtigt, socialt lige og robust Europa. EAEA har understreget betydningen af livskompetencer for individets og lokalsamfundenes udvikling i sit ”Manifest for Voksenlæring i det 21. århundrede”, men også gennem sit bidrag til udviklingen den ”Europæiske Livskompetence Ramme” på baggrund af den ekspertise, som projektet ”Life Skills for Europe” udviklede.

Individuelle Læringskonti
“Dagsorden for Færdigheder” foreslår, at man arbejder videre med Individuelle Læringskonti som et finansieringsredskab for voksenlæring og -uddannelse.

EAEA mener, at den type konti kan være et centralt finansieringsredskab, men man må erkende, at det har sine begrænsninger, fordi de fokuser på efterspørgselssiden. Finansieringsredskaber kan ikke kun handle om dette element, men også – ja, først og fremmest – på udbuddet af læringstilbud, hvis man skal øge deltagelsen i voksenlæring- og uddannelse

EAEA’s hovedkrav
The European Association for Adult Learning vil med glæde støtte EU-Kommissionen med at udvikle de prioriterede aktiviteter i Dagsordenen for Færdigheder. Men vi vil også stille Kommissionen til regnskab for gennemførelsen af dem.

EAEA opfordrer Kommissionen til at fremlægge sin plan for forlængelse af den ”Europæiske Dagsorden for Voksenlæring” så hurtigt som muligt, så Dagsordenen kan blive forankret i de europæiske uddannelser. For det andet opfordrer EAEA Kommissionen til at sikre tilstrækkelig økonomisk støtte til voksenlæring og -uddannelse med henblik på at støtte udbudssiden af læringsydelser. Endelig opfordrer EAEA medlemslandene til at samarbejde med voksenlæringsudbydere og med civilsamfundet  inden for ikke-formel læring om at udvikle voksenlæringsstrategier, som kan virkeliggøre Dagsordenen for Færdigheder.

Læs mere om livskompetencer

Læs mere om “Europæisk Dagsorden for Færdigheder”