Folkeoplysningens svar på Tinder
Puljer

Folkeoplysningens svar på Tinder

Redaktionel dato: 28. marts 2023

18 innovative folkeoplysende udviklingsprojekter kan nu trykke på startknappen, efter at DFS har uddelt over 2 mio. kr. i puljemidler. Et af projekterne bruger datingapps som inspirationskilde.

Der var igen stor interesse for DFS’ udviklings- og støttepuljer. I alt 50 ansøgere havde søgt om næsten fem mio. kr. i DFS’ støtte- og udviklingspuljer. 

Der var især rift om pengene i ’Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning’, som DFS administrerer. Her blev der søgt om midler, der svarer til ca. tre gange puljens størrelse.  

En folkeoplysende dating-app

Oplysningsforbundet Demokrati i Europa (DEO) har modtaget midler til et projekt, hvor en nyudviklet valgtest-app skal bidrage til at øge unges valgdeltagelse til europaparlamentsvalget i 2024.

App’en skal ligne en dating-app, hvor man ”swiper” på politiske spørgsmål, som understøttes af svar fra politiske kandidater. Der vil samtidig være mulighed for at dykke ned i faglige spørgsmål.

Hos Grænseforeningen vil de sætte lys på involvering af unge i en europæisk ramme.

I projektet ’En genstart af samtalen om de danske og europæiske grænser’ vil foreningen bl.a. udvikle samtalekort målrettet unge mennesker, der handler om grænseproblematikker og grænsernes nye rolle i verden. Målet er at skabe grobund for samtaler, der samler, frem for debatter, der splitter.

De fik tilskud i 2023

Verdensmål på havnen i Esbjerg

I Esbjerg skal deltagere fra Daghøjskolen Sydvestjylland finde løsninger på de verdensmålsudfordringer, som virksomheder oplever på Esbjerg Havn.

I forløbet får de unge mulighed for at arbejde med helt konkrete problemstillinger og præsentere deres løsningsforslag for forskellige lokale virksomheder. En dialog og en indsigt, der forhåbentligt kan skabe grobund for flere praktikpladser på Esbjerg Havn.

På Århus Kunstakademi ønsker man at gøre arbejdet med keramik mere bæredygtigt. I projektet ’Udvikling og vidensdeling af bæredygtig keramik’ vil aftenskolen arbejde med, hvordan man kan nedsætte CO2-aftrykket, nedbringe ressourcer og affald via genanvendelse af ler og keramikmaterialer.

På længere sigt er ambitionen, at andre folkeoplysende skoler og foreninger kan blive inspireret til at nedbringe deres klimabelastning, når de gennemfører lignende keramikforløb.

Ny ansøgningsrunde i 2024

Puljerne åbner for ansøgninger igen i starten af 2024. De prioriterede temaer for næste ansøgningsrunde bliver meldt ud i løbet af efteråret.

Vi anbefaler, at man sætter sig godt ind i retningslinjerne, og at man søger i god tid inden ansøgningsfristen. Man er som altid velkommen til at kontakte DFS, hvis man ønsker sparring på sin projektidé.

Læs om DFS’ puljer her