Fortæl os om din forenings bøvl med banken!

Fortæl os om din forenings bøvl med banken!

Redaktionel dato: 17. august 2023

Hjælp DFS med at gøre det lettere for foreninger at have en bankkonto. Send en beskrivelse af jeres bankudfordringer. Det kan sætte pres på bankerne, myndighederne og politikerne.

Af Michael Voss

At mange foreninger har store problemer med at være bankkunder, er efterhånden en gammel historie. I snart tre år har DFS arbejdet på at løse problemet – sammen med andre foreningsrepræsentanter.

Som et første resultat af dette arbejde udsendte Finanstilsynet i november sidste år en særlig vejledning til bankerne. Vejledningen giver bankerne mulighed for at kræve mindre dokumentation, hvis de vurderer, at foreningen udgør en begrænset risiko for hvidvask og terrorfinansiering.

Mere om banker, foreninger og hvidvaskloven

Mens vi venter på regeringen

Lige nu tyder meget på, at vejledningen ikke har haft den store effekt på bankernes behandling af foreningerne:

  • De afkræver stadig omfattende dokumentation -mere end de behøver ifølge vejledningen
  • Det kan stadig være et problem overhovedet at få en bankkonto
  • De opkræver stadig skyhøje gebyrer, som opsluger en stor del af foreningernes økonomi

Derfor er det også et lyspunkt, at regeringen i sit regeringsgrundlag har sat sig for at løse disse problemer. Siden foråret har Kulturministeriet stået i spidsen for et projekt, der skal lette foreningernes administrative byrder.

Blandt andet er Kulturministeriet er i dialog med Erhvervsministeriet om at løse problemerne med bankerne.

Dokumentation for problemerne

Jo mere dokumentation, vi kan levere, jo større chance er der for, at reglerne bliver ændret. DFS bidrager til dette arbejde ved at indsamle eksempler på, hvad bankerne kræver af foreningerne.

Til det formål har vi brug for hjælp. Vi opfordrer jer derfor til at indsende korte beskrivelser af, hvordan I bliver behandlet af jeres banker.

Skriv til os!

Det er disse spørgsmål, vi gerne vil have besvaret.

  • Hvilke oplysninger og hvilken dokumentation forlanger jeres bank: når I opretter en bankkonto, når I skifter bestyrelse, formand eller kasserer og i andre tilfælde?
  • Er det blevet bedre, siden vejledningen kom i november 2022?
  • Har I brugt vejledningen til at modsætte jer de krav, som I bliver pålagt?
  • Har I haft problemer med at kunne få en konto i banken?
  • Betaler I urimeligt høje gebyrer?

Skriv til Michael Voss, DFS

Opfordringen gælder primært foreninger, som er tilknyttet en af de landsorganisationer, der er medlem af DFS (Medlemsoversigt)

Tilhører jeres forening en af disse paraplyorganisationer, kan I skrive direkte til dem: Civilsamfundets Brancheforening, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Danske Handicapforeninger, Danske Seniorer, DGI, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), ISOBRO.