Hele mennesker i stedet for fodsoldater i konkurrencestaten

Hele mennesker i stedet for fodsoldater i konkurrencestaten

Redaktionel dato: 23. april 2021

Praktiske eksempler på at kombinere dannelse og undervisning er i fokus på dette års European Bildung Days. ”Vi etablerer en europæisk samtale om, hvordan vores uddannelser kan skabe andet og mere end fodsoldater i konkurrencestaten,” fortæller en af arrangørerne.

’For tredje år i træk markerer European Bildung Network den officielle Europadag 9. maj med – ikke én – men tre dages europæisk samtale om dannelse eller det mere internationale begreb ”bildung”.

Inspiration og debat

Et stort panel af oplægsholdere fra mange dele af verden – og fra Danmark – vil inspirere deltagerne, Selv om European Bildung Days for andet år i er digitalt, bliver der masser af muligheder for deltagerne selv at diskutere og mødes på kryds og tværs.

”Vi har mange, men korte oplæg, og vi bruger break-out rooms, så det bliver nemmere at deltage digitalt. En aften arrangeres landeopdelte samlinger, hvor man kan vende dagens diskussioner og diskutere på sit eget sprog i uformelle rammer. De fleste lande har også gjort det til digitale events, men her i Danmark regner vi med at kunne invitere til fysisk møde i Vermundsgade på Amager,” fortæller Lene Andersen, der er initiativtager til netværket og medarrangør.

European Bildung Network består af enkeltpersoner, hvor nogle dog repræsenterer deres organisation eller institution. Det udsprang af arbejdet med den første European Bildung Days i Berlin i 2019, men har senere udviklet andre aktiviteter.

Dumt, fladt og fattigt

For Lene Andersen handler Bildung-dagene og netværksarbejdet for det første om at genskabe dannelses betydning og at revitalisere begrebet:

”I generationer har undervisning og uddannelse mest handlet om, hvordan vi bliver bedre fodsoldater i konkurrencestaten. Fokus har været på de faglige færdigheder, som arbejdsmarkedet efterspørger.

De menneskelige grundbetingelser, der bygger på sprog, kultur, æstetik og ånd, har været nedprioriterede. Uddannelsessystemet har ikke skabt hele mennesker, som kan tage ansvar. Mennesker, som ikke blot kan fungere i fællesskaber, men aktivt være med til at skabe fællesskaber.

Det har været dumt, fladt og fattigt, ” siger hun.

Begejstre og skabe håb

For det andet skal netværket give mennesker i andre lande det redskab, som dannelse kan være:

”I resten af verden har de oplevet det samme, som vi har. Men i Danmark har vi trods alt en tradition og et begreb for det, der mangler. Når vi oversætter dannelse til bildung og forklarer det til folk i andre lande, oplever vi gang på gang, at de siger: Ja, det er lige det, der mangler,” siger Lene Andersen.

Hun fortæller om et af de praksis-eksempler, der skal inspirere på konferencen:

”Gennem arbejdet med netværket har vi også mødt mennesker uden for Europa, der har arbejdet med de samme ideer. Vi har et oplæg fra en amerikansk bevægelse, som blev etableret helt tilbage i 1874 for at begejstre og skabe håb og låse op for kreativiteten. Man kan kalde det en kombination af højskole og Burning Man Festival.”

European Bildung Days skal munde ud i et europæisk Bildung-manifest.

Mere om arrangementet

Pris: 49 € (studerende: 19 €)
Early bird-billetter frem til 30. april: 29 €