HUSK: Fortæl kulturministeren om dit foreningsbøvl

HUSK: Fortæl kulturministeren om dit foreningsbøvl

Redaktionel dato: 18. maj 2022

Du har to dage endnu til at udfylde spørgeskemaet for frivillige. Foreningerne har stadig fire uger til at sende kulturministeren en mail om bureaukratiske benspænd.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgernsen opfordrer foreninger til at sende en mail om de problemer, som de har med love, regler og myndigheder.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgernsen opfordrer foreninger til at sende en mail om de problemer, som de har med love, regler og myndigheder.

Af Michael Voss

Foreningslivet oplever en tiltagende mængde bureaukratiske byrder, som kan få frivillige til at miste lysten og glæden ved at være aktive.

Det vil kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen forsøge at ændre på sammen med foreningslivet i løbet af 2022. Hun opfordrer alle foreninger til at indberette eksempler.

Spørgeskema blandt frivillige

Første skridt i det arbejde er, at Kulturministeriet vil kortlægge, hvor udfordringerne er størst.

Derfor gennemfører Kulturministeriet en spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige. Undersøgelsen bliver sat i gang i samarbejde med DIF, DUF, DGI, Dansk Firmaidræt og Dansk Folkeoplysnings Samråd. Den skal vise, hvilke bureaukratiske byrder de oplever, og hvilke forslag til lempelser de har.

Desuden vil Kulturministeriet invitere alle til at melde de barrierer, de oplever, ind via en mailadresse, der oprettes til formålet.

Endelig foretager ministeriet en lov- og regelgennemgang på Kulturministeriets område.

Skræmmes væk fra foreningslivet

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Det bekymrer mig, når jeg hører, at frivillige mister gejsten eller skræmmes væk af administrativt bøvl. De frivillige skal bruge tiden på det, de er gode til, og det, som de brænder for. Ikke administration af regler, som de ikke kan se den sunde fornuft i.

Jeg tager nu initiativ til at forsøge at lempe de bureaukratiske byrder, der skræmmer de frivillige væk. Det er muligt, at vi ikke kan løse alle problemerne, men vi bliver nødt til at prøve alligevel. Første skridt er at finde ud af, hvor skoen trykker mest.”

Fortæl det til ministeren!

DFS’ formand Per Paludan Hansen opfordrer alle, foreningerne og de frivillige i de folkeoplysende organisationer til at udfylde spørgeskemaet eller sende en mail:

”Det er ikke første gang, at en kulturminister har lovet at gøre noget ved de benspænd og det administrative bøvl, som plager de folkeoplysende foreninger. Men det er en god ide at starte med foreningernes egne erfaringer og problemer.

Det er så vigtigt, at foreningslivet i Danmark får de bedst mulige betingelser. Det er grundstenen i vores demokrati, og det skaber en helt nødvendig sammenhængskraft i samfundet,” siger Per Paludan Hansen.

Mere fleksibilitet

Selv peger han på to gennemgående problemer, som han forventer, mange folkeoplysende foreninger vil indberette:

”Mange af vores foreninger arbejder i flere forskellige kommuner. Kommunerne har forskellige regler og rammer, og det gør det rigtig besværligt. Jeg håber, at kommunerne vil være mere fleksible, og at de får lov til det.

Det andet store problem handler om de lokaler og andre faciliteter, som kommunerne stiller til rådighed. Det er vigtigt for foreningslivet, at de kan tilbyde gode faciliteter for aktiviteterne, men også, at de kan sætte deres præg på dem, så de bliver en del af foreningsidentiteten. Her kommer rutiner og regler ofte i vejen, lige fra rådhuset og ud til den enkelte pedel på den lokale skole,” siger DFS’ formand.

Sådan giver du ministeren besked

Frist for de frivilliges spørgeskema er den 20. maj 2022. 

Frist for benspænds-mail fra foreningerne er den 15. juni 2022. Skriv til meldetbenspaend@kum.dk