Hvordan går det med den demokratiske samtale?

Hvordan går det med den demokratiske samtale?

Redaktionel dato: 21. juni 2022

Flere deltager og flere, der er uenige med status quo, får en plads i den demokratiske samtale på de sociale medier”. Det var budskabet fra politisk chef for Google Danmark, Christine Sørensen, da hendes arbejdsgiver inviterede til debat på Folkemødet. Flere chefredaktører bakkede hende op.

Sammenspillet mellem befolkningen, medier og politikere var til debat på Folkemødet.

Sammenspillet mellem befolkningen, medier og politikere var til debat på Folkemødet.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Hvordan skaber vi de bedste rammer for den demokratiske samtale mellem befolkningen, politikerne, medierne og de sociale platforme?

Det var det centrale spørgsmål, da Google Danmark inviterede til fælles – demokratisk – debat fredag den 17. juni på Folkemødet på Bornholm.

Med i panelet var kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, chefredaktør for Berlingske, Tom Jensen, chefredaktør for Jyllands-Posten, Marchen Neel Gjertsen, udlandsredaktør for Weekendavisen, Anna Libak og politisk chef for Google Danmark, Christine Sørensen.

Chefredaktør for Weekendavisen, Martin Krasnik, styrede slagets gang.

Demokratisk kampplads på de sociale medier

Christine Sørensen var ikke overraskende positiv over for de sociale mediers betydning for demokratiet:

Flere deltager og flere, der er uenige med status quo, får en plads i den demokratiske samtale på de sociale medier.”

Hun blev bakket op af Marchen Neel Gjertsen, som mener, at den demokratiske samtale har det godt i Danmark set ift. andre lande. Samtidig advarede hun imod at skabe en falsk ’forfaldsfortælling’.

I samme boldgade var Tom Jensen, der mener, at den demokratiske samtale har det ”vidunderligt”, og at de sociale medier er et demokratisk gode, hvor alle har en stemme.

Anderledes negativt stemt var kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, som pegede på, at tempoet og konfliktniveauet er for højt på de sociale medier og hos medierne generelt:

Jeg oplever, at man lytter mindre til hinanden, og at nuancerne risikerer at forsvinde. Der skal være plads til mere samtale og mere langsom journalistik, hvor der er fokus på substansen.”

Der var fyldt i teltet til Google Danmarks debat om den demokratiske samtale.

Der var fyldt i teltet til Google Danmarks debat om den demokratiske samtale.

Både politikere og medier har et ansvar

Kulturministeren erkendte, at politikerne på Christiansborg selv bidrager til at øge tempoet og konfliktniveauet. Men hun kritiserede samtidig medierne for at være fraværende, når politikerne er ”for enige”.

Her pegede Marchen Neel Gjertsen på, at Jyllands-Posten allerede arbejder med at trække tempoet ned for i højere grad at komme ind til kernen af de journalistiske historier. Men samtidig mener hun, at der er sket et skred imod en lukkethed blandt politikerne på Christiansborg.

Anna Libak rundede denne del af debatten af ved at tilføje, at politikerne skal gå forrest: ”De er forbilleder for befolkningen”. 

En digital samtalepulje

Undersøgelser viser, at over halvdelen af danskerne afholder sig fra at deltage i den demokratiske samtale på nettet, fordi tonen er for grov. Og meget tyder på, at tech-giganternes algoritmer er med til at accelerere polariseringen, hadet og det grove sprog, som mange oplever på sociale medier. 

Men vi er nødt til at stoppe op og erkende, at hadet, aggressionen og manglen på respekt først og fremmest kommer fra os selv. Det er en del af os, når vi sætter os ved tastaturet.

Derfor er der brug for at fremme en gensidig forståelse og en respektfuld demokratisk samtale på de sociale medier – allerede inden vi logger på. Det er nødvendigt, hvis vi skal skabe et bæredygtigt demokrati i den nye digitale virkelighed, som vi alle er en del af.

Af samme årsag arbejder DFS for, at Folketinget afsætter midler til en pulje til kurser, foredrag, workshops, borgerhøringer og andre former for folkeoplysende undervisning og aktiviteter, der fremmer en ordentlig og respektfuld demokratisk samtale på de sociale medier.

Undervisningen og aktiviteterne skal gøre borgerne bedre i stand til at forholde sig kritisk til og sortere i den information, som de modtager i nyhedsstrømmen på sociale medier.

Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza
Kontaktoplysninger

Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Public Affairs- og kommunikationskonsulent

Hils på Frederik

Email: ftm@dfs.dk

Telefon: 33260371