Julehilsen fra DFS' sekretariatschef

Julehilsen fra DFS' sekretariatschef

Redaktionel dato: 19. december 2022

"I DFS har vi et stort ønske om at favne bredere og skabe mere sammen med både vores medlemmer samt øvrige aktører, der alle arbejder for et stærkt civilsamfund med fokus på demokratisk dannelse og folkelig oplysning," skriver DFS' sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier i sin julehilsen.

Carolina Magdalene Maier faciliteter fortælleværksted.

Carolina Magdalene Maier faciliteter fortælleværksted.

Kære medlemmer, samarbejdspartnere og venner af DFS,

Nu går et år på hæld, som – i modsætning til de foregående år – har budt på masser af fysiske fællesskaber og demokratiske samtaler i tråd med den folkeoplysende ånd.

Det har været en fornøjelse igen at samles om det, der binder os sammen i de folkeoplysende fællesskaber: Meninger der brydes, kundskaber der udvikles, og fællesskaber der opstår.

Og hvilket år! For at starte ved slutningen, så har vi været igennem et folketingsvalg og historisk lange regeringsforhandlinger. I DFS er vi spændte på samarbejdet med den nye regering og vores nye kulturminister.

Vi udviklede allerede før sommerferien et politisk notat med vores ønsker til en ny regerings politik på folkeoplysningsområdet, og vi bød ind med konkrete forslag til regeringsgrundlaget under regeringsforhandlingerne. Så vi har masser af både meninger og konkrete forslag til den nye regering – nu venter arbejdet med at forsøge at få dem omsat til virkelighed.

Jeg selv har været meget rundt i landet i 2022. Som en del af DFS’ projekt ”Folkeoplysningens samfundsrelevans” har jeg og nogle af DFS’ medarbejdere gennemført fortælleværksteder og individuelle interviews blandt en lang række folkeoplysende aktører i hele Danmark.

Det har været en fornøjelse at lytte til historier fra ”gulvet” og høre konkrete erfaringer med, hvordan folkeoplysningen er med til at flytte mennesker – såvel som samfundet. Det er en klar målsætning herfra, at vi i fremtiden skal blive meget bedre til at bringe jeres erfaringer videre til politikere og andre eksterne interessenter.

Vi har også brugt rigtig meget tid og energi på at sikre, at foreningslivet slipper for noget af det bureaukratiske bøvl, der er forbundet med foreningers bankengagement. Det har ført til, at der nu er udarbejdet en vejledning til foreninger om, hvad de kan gøre for at slippe for det værste bøvl i sådanne situationer.

Og så har vi forfulgt den såkaldte ”moms-sag” tæt. Sagen, der vedrører en risiko for, at folkeoplysende foreninger og skoler pålægges moms, ligger lige nu i Skattestyrelsen. Vi følger den fortsat i det nye år.

Vi har også fundet tid til at afholde ”Folkeoplysningens Dag”, som bliver en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi samler gode folk fra folkeoplysningen til oplæg, netværk og socialt samvær. Næste år bliver d. 12. oktober – sæt X i kalenderen!

På dagen uddeler vi ”Folkeoplysningens Pris”, som i år gik til Grønne Nabofællesskaber. Det er en organisation, som har formået at etablere en lang række små lokale fællesskaber i hele landet, som går sammen om konkrete bæredygtige løsninger. Det er noget, der rykker!

På det grønne område har vi også bidraget til en national handleplan for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – det såkaldte UBU-partnerskab. Der mangler lige nu bare finansiering fra den nye regering til, at handleplanen kan sættes i værk. Hjælp os meget gerne med at presse på for, at det sker.

Her til sidst vil jeg gerne sige tak til alle jer, vi har samarbejdet med i løbet af året. Det gælder både vores medlemmer, vores medlemmers medlemmer, andre civilsamfundsaktører, offentlige myndigheder og private aktører. I DFS har vi et stort ønske om at favne bredere og skabe mere sammen med både vores medlemmer samt øvrige aktører, der alle arbejder for et stærkt civilsamfund med fokus på demokratisk dannelse og folkelig oplysning.

Jeg vil også gerne takke DFS’ bestyrelse for et konstruktivt samarbejde hen over året. Den sidste og største tak går til mine medarbejdere i DFS’ sekretariat, som ikke alene bidrager til en høj faglighed og stærk interessevaretagelse, men som jeg også hver morgen glæder mig til at komme ind og tilbringe dagen sammen med. For uden grin og højt til loftet var det aldrig gået.

Jeg håber, I alle får nogle dejlige juledage med jeres nærmeste, og jeg glæder mig til samarbejdet i 2023.

Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef, Dansk Folkeoplysnings Samråd