Kulturhusene danner ramme om demokratiske processer

Kulturhusene danner ramme om demokratiske processer

Redaktionel dato: 24. november 2020

En ny undersøgelse peger på kulturhusenes væsentlige betydning for vores demokrati. Kulturhusene er spredt ud over hele landet og tilbyder borgerne en lang række forskellige aktiviteter - og sikrer dermed kultur til alle.

 

Herudover støtter kulturhusene i høj grad op om borgernes egne initiativer og aktiviteter, ligesom kulturhusene i høj grad giver borgerne indflydelse på husets virke. Rapporten konkluderer på den baggrund, at kulturhusene er vigtige arenaer for demokratiske processer, der er væsentlige i et levende demokrati.

Første forskning i kulturhuse

Rapporten, som er, udarbejdet af Aarhus Universitet, er den første store milepæl i udviklings- og forskningsprojektet DELTAG. Det er samtidig den første landsdækkende, forskningsbaserede undersøgelse af de danske kulturhuse nogensinde.

Rapporten baserer sig på kvantitative data fra 308 kulturhuse (herunder 52 biblioteker), indsamlet via en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i foråret 2020, og når frem til en række markante konklusioner.

Frivillighed og indflydelse

Endnu en vigtig konklusion er, at mangfoldigheden er stor inden for kulturhusene, både når det kommer til økonomi, organisering og størrelse. Den viser også, at frivilligheden står stærkest dér, hvor brugerne har høj grad af indflydelse, altså de kulturhuse, hvor civilsamfundet er vigtige aktører, enten via foreningsdrevne aktiviteter, forskellige brugerråd eller som kulturentreprenante brugere/borgere.

Kulturhusene i Danmarks formand og leder af Nicolai Kultur i Kolding, Mette Strømgaard Dalby siger:
”Undersøgelsen peger på kulturhusenes væsentlige betydning for vores demokrati og på, at Kulturhusene på en lang række parametre, er de kulturinstitutioner, der er tættest på borgerne. Det placerer dem også som helt centrale brikker, når det kommer til diskussionen om, hvordan kulturmidler skal fordeles.

Bag undersøgelsen står forskningsteamet lektor Louise Ejgod Hansen, ph.d.-stipendiat Karen Nordentoft og professor Birgit Eriksson, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet i samarbejde med Center for Kulturevaluering samme steds. De peger på, at undersøgelsen som den første dækker et bredt felt af kulturhuse.

Om Projekt DELTAG

DELTAG er et nytænkende projekt, der aktivt udvikler kulturhuse og andre borgerinvolverende kulturinstitutioner i Danmark ved at skabe og dele viden. DELTAG både undersøger deltagerkultur og anvender aktiv deltagelse som metode.

DELTAG, der strækker sig helt frem til udgangen af 2022, er et samarbejdsprojekt mellem Kulturhusene i Danmark og Aarhus Universitet, der begge bidrager til finansiering af projektet. DELTAG skal undersøge og udvikle deltagelsesformer i kulturhuse og andre borgerinddragende.

Kontaktinfo
Mette Strømgaard Dalby, formand Kulturhusene i Danmark, tlf. 20331250, mail: medal@kolding.dk
Kulturhusene i Danmark’s sekretariat og projektledelse 3314 1200 / 3314 1207.

For download af rapporten benyt dette link: