Kulturministeriet støtter landsdækkende folkeoplysning

Kulturministeriet støtter landsdækkende folkeoplysning

Redaktionel dato: 30. november 2022

De landsdækkende organisationer, der arbejder med den frie folkeoplysning, modtager årligt statslig støtte. Slot- og Kulturstyrelsen uddeler nu 11,6 millioner kroner.

Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilsagn til ansøgninger om støtte fra tre puljer til landsdækkende folkeoplysende foreninger for i alt 11,6 millioner kroner. Puljerne er målrettet forskellige former for folkeoplysende aktiviteter.

Det drejer sig om støtte til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse, daghøjskolevirksomhed og folkeoplysende virksomhed for handicappede. I alt har 130 fået tilsagn.

Vi bringer her en oversigt over de foreninger med tilknytning til DFS, som modtager støtte.

Konsulenter og medarbejderuddannelse

De følgende organisationer modtager støtte til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse med henblik på at styrke ikke-administrativ konsulentvirksomhed og udviklingsarbejde samt at efteruddanne ledelse, ansatte m.fl. med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening.

 • DATS – Dansk Amatør Teater og Scene kunst: 44.478,65
 • Foreningen Norden: 47.337,59
 • AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd: 27.596,27
 • LOF's landsorganisation: 261.351,85
 • Folkevirke: 303.903,34
 • Fora 273.975,98
 • AFS Interkultur: 61.800,79
 • Dansk Folkeoplysnings Samråd: 184.205,94
 • Dansk Oplysningsforbund 566.155,16
 • Landsforeningen Fritid og Samfund 27.578,93
 • FOF's landsorganisation: 456.055,25
 • AOF Danmark: 214.702,49
 • Kulturhusene i Danmark: 30.009,82

Daghøjskoler

De følgende organisationer modtager tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed.

 • FDD - Foreningen af Daghøjskoler: 465.756,93
 • Dansk Oplysnings Forbund: 46.048,61
 • FORA: 137.750,84
 • AOF Danmark: 85.096,62

Handicappede

De følgende organisationer modtager tilskud til at understøtte handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter.

 • Roskilde Oplysningsforbund: 15.984,93
 • FOF Århus: 69.489,63
 • FOF Hørning: 7.721,07
 • SUKA: 307.735,61
 • Gigtskolen: 52.117,22
 • DOF - Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksted: 16.793,33
 • FOF Sydjylland: 37.640,22
 • DOF Herning Aftenskolen: 25.093,48
 • Dansk Oplysningsforbund: 32.814,55
 • Frederikshavn Aftenskole: 34.744,82
 • AOF Center Sydfyn: 31.881,84
 • AOF Center Sydjylland: 15.442,14

Kulturministeriets støtte