Nu kan folkeoplysende aktører søge tre puljer

Nu kan folkeoplysende aktører søge tre puljer

Redaktionel dato: 22. maj 2024

Slots- og Kulturstyrelsen har lige nu åbnet for ansøgninger fra folkeoplysende aktører i hele landet til deres tre puljer til folkeoplysende virksomhed. Der er i alt 11 millioner kroner fordelt på de tre puljer.

Slots- og Kulturstyrelsen har lige nu åbnet for ansøgninger til deres tre puljer, som hører under det brede tema ”folkeoplysende virksomhed”. De enkelte puljer, som primært kan søges af kommuner og foreninger, giver tilskud til henholdsvis konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse, konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed samt folkeoplysende virksomhed for personer med handikap.

Pulje 1: Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse 2024

  • Kan søges af oplysningsforbund, idrætsorganisationer samt idébestemte og samfundsengagerede organisationer. For dem alle gælder det, at de skal være landsdækkende. Puljen kan også søges af folkeoplysende paraplyorganisationer på vegne af de førnævnte organisationer.
  • For at være landsdækkende skal organisationerne have medlemmer i folkeoplysende foreninger i alle Danmarks fem regioner.
  • Puljens formål er at støtte konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse.

Pulje 2: Tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed

  • Ydes til landsorganisationer, som organiserer daghøjskoler.
  • Med de gældende fordelingsprincipper får Foreningen for Daghøjskoler i Danmark 40 pct. af den afsatte bevilling.
  • Resten af bevillingen fordeles til alle ansøgere, så 75 pct af tilskuddet fordeles ift. antal af medlemsskoler, mens 25 pct. af tilskuddet fordeles i forhold til aktivitet målt på konsulenttid angivet i konsulentårsværk. Begge andele af tilskuddet vurderes pr. 31. december i kalenderåret før tilskudsåret.

Pulje 3: Pulje til deltagelse i folkeoplysende aktiviteter for personer, der har et handikap.

  • Kan søges af folkeoplysende lokalforeninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning eller aktiviteter indenfor det frie frivillige folkeoplysningen foreningsarbejde.
  • En kommune eller en landsdækkende organisation kan også søge på vege af en lokalforening.
  • Puljen har til formål at støtte deltagelsen i folkeoplysende aktiviteter for personer, der har et handikap. For at der kan søges støtte, skal det være en aktivitet, som får kommunalt tilskud efter folkeoplysningsloven kapitel 4 og 5.
  • Der kan søges støtte til udgifter til befordring for deltagere, der ikke kan transportere sig selv, handikapkompenserende hjælpemidler eller tolkebistand til hørehæmmede