Støtte til nordisk samarbejde med grønt fokus

Støtte til nordisk samarbejde med grønt fokus

Redaktionel dato: 6. november 2020

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring til at søge om tilskud i ansøgningsrunden for 2021. I denne omgang er der fokus på en grønnere fremtid.

Foto: Li-An Lim, Unsplash

Foto: Li-An Lim, Unsplash

Arbejder du eller din organisation med uddannelse eller læring, kan du søge midler fra Nordplus til transnational udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister, samt netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland.

Nordplus programmet er opdelt i fem sektorer. Den ene hedder Nordplus Voksen, og den er åben for folkeoplysende skoler og foreninger.

Ansøgningsfristen er mandag den 1. februar 2021. Det samlede tilskudsbeløb f for 2021 er 9,5 millioner euro.

En grønnere fremtid

I 2021 introducerer Nordisk Ministerråd et nyt Nordplus Fokus, ”En grønnere fremtid”. Nordplus opfordrer ansøgere til at indsende ansøgninger, der sigter efter at styrke uddannelsessamarbejdet om forberedelse af elever, studerende og voksne kursister på en grønnere fremtid. andre temaer er dog lige så velkomne og kan søges på lige fod.

Corona-fleksibilitet

Nordplus Voksen har for 2021 vedtaget en række særregler for at imødegå de udfordringer, som Covid-19-situationen skaber for internationalt samarbejde. De indebærer blandt andet:

  • At projekter kan erstatte fysisk mobilitet med virtuel mobilitet
  • At samarbejdsprojekter kan dække omkostninger, som er relateret til de virtuelle møder.
  • At aktiviteter kan udskydes, og at projektperioden kan forlænges, så de udskudte aktiviteter kan gennemføres.
  • At omkostninger i særlige tilfælde kan dækkes under force majeure-klausulen.

Webinar: Hør om dine muligheder for at søge tilskud fra Nordplus i 2021

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer fra alle dele af uddannelsessektoren til at søge tilskud i ansøgningsrunden 2021. Tilmeld dig vores webinar og hør om dine muligheder.