Stor medlemsfremgang for Grundtvigsk Forum

Stor medlemsfremgang for Grundtvigsk Forum

Redaktionel dato: 25. oktober 2023

Nedadgående medlemstal er vendt til fremgang med særligt yngre nye medlemmer. Foreningen mærker en stor og stigende efterspørgsel efter Grundtvigs tanker og perspektiver.

Lise Korsgaard er begejstret for, at det er lykkedes at "...åbne en gammel forening i forhold til den verden, foreningen er en del af". (Foto: Ida Tietgen Høyrup)

”Vi har vendt en kurve af nedadgående medlemstal med en indsats, der mest af alt handler om at styrke vores egen interesse for tiden, vi lever i – og åbne en gammel forening i forhold til den verden, foreningen er en del af,” lyder det fra sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum, Lise Korsgaard.

39 nye afdelinger på et år

I løbet af 2023 er antallet af lokale afdelinger steget fra 68 til 107. Det er en stigning, der svarer til lidt over 57%. Samtidig er 12 af de nye lokale afdelinger ungefællesskaber. De dækker over alt fra en dansk bangladeshisk venskabsforening til højskoleelevforeninger over hele landet til korforeninger og Studenterkredsen.

I løbet af 2023 er antallet af personlige medlemmer også steget: Fra 324 til 445, hvilket svarer til en stigning på lidt over 37 %.

Grundtvigsk Forum arbejder også med at udvikle nye former for folkeoplysning.

”Vi arbejder med at gøre foreningens hus Vartov åbent for langt flere mennesker, men i lige så høj grad at blande os i samtaler og skabe initiativer andre steder i Danmark og verden. Overordnet set handler arbejdet om at skabe et rum, som alle andre er inviteret til at være med til at definere og fylde ud,” siger Lise Korsgaard.

Frihed og folkelighed

Kirsten M. Andersen, der er formand for Grundtvigsk Forum forklarer fremgangen således:

”I en tid med en altoverskyggende klimakrise, en urovækkende krig i Europa, en buldrende teknologisk udvikling og mistrivsel som en central dagsorden, er der efterspørgsel efter det, som minder os om, at demokratiet har brug for, at vi fortsat udgør et fællesskab. Der er brug for folkeoplysning med afsæt i Grundtvigs tanker om frihed og folkelighed,” siger formand for Grundtvigsk Forum, Kirsten M. Andersen, og fortsætter:

”Vi mærker en stor og stigende efterspørgsel efter Grundtvigs tanker og perspektiver lige nu. Flere og flere lande overalt i verden spørger til Grundtvig, landets to store Tv-stationer dykker ned i Grundtvig, og på skoler i hele landet rykker Grundtvig længere og længere ind som en person, man skal lære at kende.”