Vi skal blive bedre til at beskytte os online
DFS Årsmøde

Vi skal blive bedre til at beskytte os online

Redaktionel dato: 31. marts 2022

Vi kan alle sammen blive bedre til at beskytte os selv online og værne om vores digitale data. På DFS’ Årsmøde den 20. april fortæller Jakob Sørensen fra ADD-projektet, hvordan man kan løse denne folkeoplysende udfordring.

Projektleder Jakob Sørensen giver sine bud på, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til at styrke demokratiet i den digitale virkelighed.

Projektleder Jakob Sørensen giver sine bud på, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til at styrke demokratiet i den digitale virkelighed.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Hvordan skaber man et bæredygtigt demokrati i en digital tidsalder? Og hvilken rolle spiller folkeoplysningen i den proces? De spørgsmål er i fokus til DFS’ årsmøde den 20. april i Vartov i København.

Jakob Sørensen er leder af Algoritmer, Data og Demokrati-projektet (ADD). Han holder et af de tre oplæg på Årsmødet.

Jakob Sørensen vil bl.a. præsentere en befolkningsundersøgelse, der giver et billede af, hvordan danskerne forholder sig til den digitale udvikling. En af hovedresultaterne er, at danskerne kan blive bedre til at beskytte sig selv online og værne om deres digitale data.

Derudover vil han præsentere ADD-projektets ’folkeoplysningsalliance’, som arbejder for at sætte fokus på de udfordringer og muligheder, der følger med udviklingen af nye teknologier. DFS er en del af alliancen, hvor vi fungerer som bindeled mellem ADD-projektets forskere, undervisningsforløb og politikudvikling og DFS’ medlemmer.

Til slut vil Jakob Sørensen give en række bud på, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til at styrke demokratiet i den digitale virkelighed.   

Fakta om ADD-projektet

ADD, der står for algoritmer, data og demokrati, er et 10-årigt forskningsprojekt, der er igangsat af Tænketanken Mandag Morgen. Projektet er støttet af de almennyttige fonde Willum Fonden og Velux Fonden med 100 mio. kr.

Projektet tager afsæt i, at digitale processer styrer en stadigt større del af vores samfund og hverdag og stiller spørgsmålene: Hvad gør det for os og ved os? Og kan vi stole på en algoritme?

Projektet sigter mod at styrke demokratiet via den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.

Projektet inviterer civilsamfundsorganisationer, kommercielle aktører og offentlige aktører med i deres ’folkeoplysningsalliance’. Man kan fungere som oplysningspartner, debatpartner, mediepartner eller noget helt fjerde. Og man bliver understøttet med viden, forskningsresultater, formidling og digitale læringsværktøjer.

DFS er partner i ADD-projektet.

Techgiganternes perspektiv

Udover Jakob Sørensen kan man også høre et oplæg fra Martin Ruby, der er politisk chef for Facebook i Norden. Han giver sit perspektiv på, hvilket ansvar techgiganterne har for den demokratiske samtale.

Og så deler Ulrik Haagerup fra konsulenthuset, Constructive Institute, sine tanker om, hvordan vi skaber bedre incitamenter til at føre konstruktive samtaler, når vi møder hinanden fysisk og digitalt.

Efter de tre oplæg er der også mulighed for at deltage i en samtale om demokratiets vilkår i den digitale virkelighed med kultur- og folkeoplysningsordførerne Kasper Sand Kjær fra Socialdemokratiet, Marianne Jelved fra Radikale Venstre, Charlotte Broman Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti og Kim Valentin fra Venstre.