U-CAMP
Folkekirkens Ungdomskor

U-CAMP

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: U-CAMP

Organisation: Folkekirkens Ungdomskor

Formål: At tilbyde uddannelse og indflydelse til organisationens unge medlemmer med interesse for demokrati og projektledelse ved at styrke deres organisatoriske værktøjer

Målgruppe: Unge i organisationen i alderen 16-22

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume

U-CAMP - var et tredages ungdomsleder-kursus for unge i alderen 16-22 år på Rønde Høj- og Efterskole d. 24.-26. juli.

Formålet med projektet er at tilbyde uddannelse og indflydelse til organisationens unge medlemmer med interesse for demokrati og projektledelse. Ved at styrke deres organisatoriske værktøjer og deres oplevelse af ejerskab og indflydelse i organisationen, ønsker Folkekirkens Ungdomskor at give grobund for den næste generation af kompetente medborgere og kulturorganisatoriske ledere og projektledere.

11 piger og drenge i alderen 16 til 22 år deltog i Folkekirkens Ungdomskors første U-CAMP, hvor der blev arbejdet engageret blandt undervisere og de unge selv for at styrke deres lederkompetencer og samarbejdsevner, så de fremover kan fungere som kompetente ungdomsledere ved Folkekirkens Ungdomskors mange stævner og arrangementer og være forbilleder for organisationens øvrige unge sangere.

U-CAMP var også Folkekirkens Ungdomskors første initiativ i retning af at engagere de unge medlemmer i organisationens demokrati, så de dermed kan få indflydelse og ansvar - også i Folkekirkens Ungdomskors fremtid.

Erfaringer

Et ungeudvalg med tre landsdækkende kredse er nu en realitet i organisationen. Kommissoriet var formuleret af de unge selv ved møde i 2019 i Århus.

Med de 11 nye ungdomsledere, der er blevet oplært ved U-camp 2019, er der dannet et Ungdomslederkorps, der kommer til at være aktive ved store begivenheder, som f.eks. kommende Norbusang stævner i Norden, FUK’s landstævner og sommerskole, mv.

Gode Råd

Det er en kompliceret målgruppe, og det er afgørende at finde en god måde at få kontakt med de unge på. Det er stadig her, vi oplever den største udfordring: Dels at formulere den rette henvendelse, dels at sikre at henvendelsen havner hos den unge og bliver set. Det er helt sikkert det første, der skal tages stilling til, før resten af projektet tegnes.