Ingen kan løse klimakrisen alene

Ingen kan løse klimakrisen alene

Redaktionel dato: 13. april 2023

Klimahandledag den 27. april minder os om, at alle kan tage ansvar og bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid. De folkeoplysende skoler og foreninger kan også spille en vigtig rolle.

Fælles vision om en mere bæredygtig fremtid

Fælles vision om en mere bæredygtig fremtid

Af Mathilde Rasmussen 

Optakten til den landsdækkende temauge UGE17, der sætter fokus på bæredygtig udvikling, er i fuld gang. En af de centrale aktiviteter i ugen er den såkaldte ’Klimahandledag’, der finder sted torsdag den 27. april.

Her er der fokus på at samles i lokale hverdagsfællesskaber. Det kan være i nabofællesskabet, på arbejdspladsen eller i den lokale forening. Ambitionen er, at mennesker sammen finder ud af, hvad det lokale fællesskab kan gøre for klimaet.

Klimahandling i folkelige fællesskaber

Klimahandledagen er arrangeret af den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark med den grønne tænketank CONCITO som videnspartner.

En af målsætningerne for dagen er, ifølge Flemming Andersen, der er chef for bæredygtighed i DeltagerDanmark, at skabe håb for fremtiden:

”Klimahandledagen går ud på at lave et årligt peak, hvor vi viser hinanden og os selv, at vi gør noget aktivt for klimaet.

Ingen kan løse klimakrisen alene. Derfor er det vigtigt, at vi mødes i fællesskab og skaber håb og tro på, at vi kan rykke noget, sammen. Dagen skal ses som hele Danmarks fælles samlingspunkt om klimahandling”. 

Tro, håb og klimaløfter

Der er mange muligheder for at deltage i Klimahandledagen. Fællesmiddage og havevandringer er bare nogle af de initiativer, der allerede er sat i gang.

Et af fokuspunkterne for Klimahandledagen er ’klimaløftet’, som alle kan indgå med hinanden. Klimaløftet skal, ifølge Flemming Andersen, ses som en mulighed for fællesskabet at tage fælles ansvar for klimahandlinger det kommende år:

”Filosofien bag Klimahandledag er, at man handler sammen i sit fællesskab. Det handler om, sammen, at finde ud af, hvad lige præcis vores fællesskab kan gøre for klimaet.

Idéen bag klimaløfterne er at se på, hvor er der en oplagt klimabelastning i vores fællesskab, som vi er motiverede for at handle på”.

Folkeoplysende klimatiltag

DeltagerDanmark regner med, at over 5.000 deltagere bliver en del af dagen. Og de folkeoplysende skoler og foreninger kan også bidrage til, at lokalområdet gør en fælles indsats for fremtidens klima.

Sidste års vinder af Folkeoplysningens Pris, Grønne Nabofællesskaber, der er medarrangører af Klimahandledagen, har allerede en masse idéer til, hvordan man starter et grønt fællesskab op med sine naboer.

Mere om Klimahandledagen

Tidligere artikel om uge 17