Endelige corona-retningslinjer fra Kulturministeriet - opdateret

Endelige corona-retningslinjer fra Kulturministeriet - opdateret

Forsamlingsloftet på 10 personer gælder som udgangspunkt, men samtidig er der en række undtagelsesmuligheder for folkeoplysende aktiviteter.

Af Michael Voss

Opdatering 12-11-2020

Kulturministeriet har den 12. november udsendt en lettere revideret version af de forskellige retningslinjer for folkehøjskoler samt kultur- forenings- og idrætsliv. De vigtigste ændringer er:

1) Ordet spisning er ændret til aktiviteter i dette afsnit. Det gælder retningslinjer for alle typer aktiviteter: ”Dog må antallet af deltagere på samme tidspunkt ikke være større end, at anbefalingen om afstand (ved udendørs/indendørs aktiviteter) el-ler arealkravet (ved indendørs aktiviteter) kan overholdes.”

2) I regelsættene for udendørs og indendørs idræts- og foreningsliv er der indføjet et afsnit, der præciserer, at hvis aktiviteten opdeles i flere grupper for overholde 10 personers-grænsen, skal der være en træner, leder, osv. for hver gruppe.

Kulturministeriet har i dag (30-10-20) udsendt reviderede versioner af en lang række eksisterende retningslinjer for aktiviteter under den nuværende corona-lovgivning. Blandt de nye retningslinjer er:

  • Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv
  • Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv

Disse to sæt retningslinjer gælder også for aftenskoler, daghøjskoler, folkeuniversiteter og amatørkultur. For de amatørkulturelle aktiviteter har disse retningslinjer også betydning:

  • Retningslinjer for kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum

Højskolerne har sine egen to sæt retningslinjer:

  • Retningslinjer for folkehøjskolernes lange kurser
  • Retningslinjer for folkehøjskolernes korte kurser

Find alle retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside

Mulighed for op til 500 deltagere

De reviderede retningslinjer tager først og fremmest højde for dem nye coronalovgivning, som sænker forsamlingsloftet for mange aktiviteter til 10, og som indfører nye krav om mundbind.

Som udgangspunkt er de folkeoplysende aktiviteter omfattet af loftet på 10, og undervisere, arrangører og deltagere skal bære mundbind, når de ikke sidder ned. Men de folkeoplysende skoler og foreninger kan gennemføre arrangementer med op til 500, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en en scene, biograflærred, bane eller lignende eller lignende. Denne formulering er uændret

Det er DFS' opfattelse, at ”eller lignende” også dækker over f.eks. en dirigent foran sit orkester/kor, en foredragsholder foran sit publikum, en underviser foran sin tavle, osv. I sidste ende er det et fortolkningsspørgsmål.

Præciseringer i de nye retningslinjer

I de nye retningslinjer præciserer Kulturministeriet reglerne for, hvornår man skal holde henholdsvis 1 og 2 meters afstand. Der står nu, at 1 meter-reglen også gælder ”…stillesiddende aktiviteter, hvor der ikke er særlig fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse eller kraftig udånding.

Hvad enten der er tale om 1 eller 2 meters afstand måles det fra ”næse til næse” og altså ikke fra armlæn til armlæn ifølge de rreviderede retningslinjer.
Retningslinjerne giver mulighed for at have mere end 10 deltagere, hvis aktiviteterne er opdelt i mindre grupper, er tidsforskudt eller geografisk spredt. Det redegøres der også nærmere for.

Under alle omstændigheder

I alle sæt retningslinjer understreger ministeriet:

  • At man skal overholde gældende lovgivning her under forsamlingsforbuddet, krav til lokaler og regler om mundbind
  • At ledelse og ansatte har fælles ansvar for, at arrangementer foregår forsvarligt
  • At Sundhedsstyrelsens seks generelle råd i videst muligt omfang skal overholdes

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19

Sundhedsstyrelsens seks generelle råd