To uger til deadline for DFS' puljer

To uger til deadline for DFS' puljer

Redaktionel dato: 14. september 2022

Så er der to uger endnu til at indsende ansøgning om støtte til  en god ide til et folkeoplysende udviklingsprojekt. Det er nemlig deadline for DFS' tre puljer den 1. oktober.

De tre puljer er DFS’ Udviklingspulje, Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning og DFS’ Støttepulje.

For de to udviklingspuljer vil projekter, der falder indenfor temaerne, FN’s Verdensmål og Fællesskaber i trivsel, blive prioriteret. Der kan som altid søges midler til projekter, der falder uden for de to temaer. Det er ansøgningernes kvalitet, der altid vil være det primære udvælgelseskriterie.

I begge udviklingspuljer lægges der vægt på, om projekterne

  1. udføres i samarbejde mellem medlemsorganisationer,
  2. om de har et langtrækkende perspektiv, og
  3. om projekterne kommer hele folkeoplysningsområdet til gode.

Deadline for at søge om årets puljemidler er 1. oktober.

Læs mere om, hvordan du kan søge puljerne

Store ændringer på vej for DFS’ puljer

Som noget helt nyt, vil der allerede i starten af 2023 være mulighed for at søge projektmidler igen. Mere præcist, så åbner DFS for puljerne igen i midten af januar, og der vil være deadline i slutningen af februar 2023.

Det prioriterede tema for 2023 puljerne vil være FN’s Verdensmål. Denne ændring deadlines vil gælde fra 2023 og fremadrettet.

Om ændringen af tidspunktet for puljernes åbning i 2023 fortæller udviklingskonsulent Stine Hohwü-Christensen:

”Det er en særlig situation, at vi inden for en kortere periode har mulighed for at sende mange projektmidler ud og arbejde for folkeoplysningen, og vi håber selvfølgelig meget på, at se rigtig mange gode projektansøgninger både her i efteråret og i starten af næste år”.

Projektperioden forlænges for Kulturministeriets udviklingspulje i 2023

Udover at tidspunktet for at ansøge ændres, bliver projektperioden for Kulturministeriets udviklingspulje forlænget fra et til to år fra 2023. Det er derfor en god idé for ansøgere til Kulturministeriets udviklingspulje allerede nu at gennemtænke, hvilke idéer der egner sig bedst til en 1-årig projektperiode, og søge om det i 2022, og hvilke der egner sig bedre til en 2-årig periode, og så søge om dette i starten af 2023.

Puljeteamet i DFS står til rådighed for sparring med om potentielle ideer og projekter, så tøv ikke med at kontakte Stine Hohwü-Christensen eller Natacha Holst Hansen i god tid inden ansøgningsfristen.