Gode råd til dit projekt

Gode råd til dit projekt

Redaktionel dato: 12. august 2021

Her har vi udvalgt en række gode råd fra afsluttede projekter

Rådene stammer fra den afsluttende rapport på projekter i DFS' Udviklingspulje og Kulturministeriets Pulje til Lokal Folkeoplysning.

Om unge som målgruppe

 • For at få fat i de unge skal man have et samarbejde med en organisation / sted, der allerede har fat i de unge.
 • Man kan ikke konkurrere med fredags-øl.
 • Det personlige engagement for underviseren er i højsædet når man arbejder med unge, og evnen til at ”gøre sig relevant” ind i de unges hverdagsliv er afgørende for succes.
 • Det kræver en stor medarbejderindsats at få etableret og fastholdt aktiviteter og events, som tiltrækker unge deltagere, og det er ikke gavnligt for arbejdet, at medarbejderne er udenfor de unges daglige kontekst. 

Om projektarbejde

 • Man skal sørge for at finde gode sparringspartnere, så man bliver præsenteret for nye indgangsvinkler.
 • Det er nødvendigt at have god tid, ressourcer til at facilitere individuelt og indtænke opfølgning på længere sigt i projektet, samt at overveje om man f.eks. kan mødes med en følgegruppe virtuelt via skype/zoom/team, eller lignende.

Om samarbejde

 • Det kræver tid til afholdelse af et til flere dialogmøder med samarbejdspartnere. Projektledelse og styring er vigtig. Man bør være i tæt sparring og kommunikation med de deltagende skoler og undervisere.
 • Tværgående samarbejde med mange og forskelligartede samarbejdspartnere kræver en, på forhånd, godkendt arbejdsplan, hvor alle implicerede har indvilliget i at medvirke. Derudover er det vigtigt, at der laves et estimat på, hvor mange timer hver enkelt samarbejdspartner må forvente at bruge på at deltage.
 • Der skal sættes tid, kræfter og penge af til at opstarte nye initiativer, da det tager længere tid end man i sin optimisme ville tro at rekruttere deltagere og etablere samarbejde med kommunale institutioner.

Om eksterne oplægsholdere

 • Det kræver en fast styring, tæt kendskab til oplægsholderne og ikke mindst, at oplægsholderne kender foreningen gennem tidligere aktiviteter så de herigennem tror på projektet. Det er vigtigt at både skoler og oplægsholdere får størst mulig fleksibilitet i samarbejdet, så det er op til både skoler og oplægsholdere sammen at beslutte antallet af aktiviteter, og hvornår aktiviteterne skal gennemføres. Det skal ikke styres fra centralt hold.

Om involvering af frivillige

 • Aktivering af frivillige i en meget tidskrævende en produktion kræver: Langtidsplanlægning. Klare aftaler. Dygtige professionelle, som giver noget til de frivillige, så de reelt blive opkvalificeret. Og ikke mindst, klar forventningsafstemning.

Om kulturmøder og multikulturelle fællesskaber

 • Skab et reelt multikulturelt fællesskab, hvor der er plads til forskellige ”kulturer”, sprog, og måder at være sammen på. Når unge med indvandrerbaggrund skal involveres i et projekt, skal man være opmærksom på, at det ikke skal være en ”pæredansk kultur”. Så er der mange unge med anden etnisk baggrund end dansk, som vil føle sig forkerte, og ikke kan genkende sig selv i det. 

Erfaringsdatabase

Vil du vide mere om de projekter, som disse gode råd stammer fra? Så kan du søge på emner i vores erfaringsdatabase