Gode råd til dit projekt

Gode råd til dit projekt

Redaktionel dato: 25. april 2023

10 gode råd til din puljeansøgning

 

  1. Læs puljernes retningslinjer grundigt igennem inden du ringer om sparring og sender ansøgningen.

  2. Husk der kun kan søges midler til udviklingsprojekter, hvorfor projektet skal have et tydeligt udviklingsperspektiv. Der kan ikke søges til almindelige driftsaktiviteter.

  3. Vær opmærksom på, hvilke typer af udgifter puljerne ikke kan dække.

  4. Sørg for, at vi kan se en overensstemmelse mellem projektets aktiviteter og budgetposterne.

  5. Udnyt ordene i ansøgningsskemaet til at forklare projektaktiviteterne og til at beskrive hvordan du vil udføre dem. Brug færre kræfter på at forklare os hvorfor det er folkeoplysning.

  6. Husk at definere en tydelig målgruppe og sørg for at beskrive hvordan denne skal rekrutteres.

  7. Få en kollega til at læse ansøgningen igennem inden du indsender den. Det er vigtigt, at projektansøgningen kan forstås af en udenforstående. (Med andre ord, vi skal kunne forstå, hvad der står).

  8. Husk at afsætte midler til revision for projekter, hvor der søges om tilskud på over 100.000 kr.

  9. Projekter, der udføres i samarbejde mellem DFS’ medlemsorganisationer prioriteres, så husk at afsøge muligheden for at samarbejde med andre i DFS’ medlemskreds/eller øvrige partnere.

  10. Er der gennemført et lignende projekt tidligere? Brug DFS’ erfaringsdatabase herunder til at orientere dig i tidligere projekter, så I kan trække på eller bygge oven på eksisterende viden.

 

 

Erfaringsdatabase

Vil du vide mere om de projekter, som disse gode råd stammer fra? Så kan du søge på emner i vores erfaringsdatabase