Tag en test – og lav en fest!
Anmeldelse

Tag en test – og lav en fest!

Redaktionel dato: 4. januar 2022

’Nekrologtest’ og ’Generalforsamlingsfest’. Det er to af de 15 tjekpunkter, der tilsammen giver et stærkt grundlag for en sund, dynamisk – og attraktiv forening. Find dem alle – og meget mere i en ny bog for dig og din bestyrelse.

Pernille Marstrand anmelder Torben Stenstrups bog "Den attraktive forening - med særlig fokus på, hvad aftenskoler kan lære af den. Pernille Marstrand er musik- og kulturkonsulent i Dansk Oplysningsforbund (DOF). Anmeldelsen blev første gang bragt i DOF-bladet.


”Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel efter det store, åbne hav.”

Citatet her ovenfor er af Antoine de Saint-Exupéry (jep – ham med ’Den Lille Prins’), og hvis du skifter ’skib’ ud med ’aftenskole’, ’tømmer’ med ’deltagere’ og ’redskaber’ med ’regnskab’ – så kan det være, at ’havet’ giver mening som ’dér’, hvor vi gør en forskel, der kan mærkes’!

Skibe og aftenskoler

Og ligesom ved et stort skibsbygningsprojekt hvor man skal kunne skabe motivation sammen og se målet i horisonten – så giver det formentlig også mening, at det er godt at være mange sammen om ’byggeriet’ af aftenskolen – og at dén eller de, der står i spidsen for dét projekt, skal tænke over, hvordan man gør det sjovt, vigtigt og attraktivt at tage del i det.

Og måske … måske giver det så også mening lige at starte med for sig selv at tjekke ned igennem ’fem hurtige’:

  • Hvor – og hvordan – inviterer min aftenskole nysgerrige indenfor?
  • Hvordan ser man udefra, at man kan få indflydelse i aftenskolens maskinrum – altså bestyrelsen?
  • Hvad driver mig selv i at bruge tid på aftenskolearbejdet – og mon andre har brug for noget tilsvarende for at blive engagerede i min aftenskole?
  • Hvor står min aftenskoles formåls-formulering – eller ’mission’, om man vil – og kan man ved at læse den blive interesseret i at vide mere om, hvem vi er?
  • Har vi formuleret, hvad vi har fokus på; hvad vi kan, og hvad vi vil kunne med vores aftenskole? Kan andre end os selv forstå, hvad vi mener?

Foreningseksperten

På DOF’s landsstyrelsesmøde i oktober var der masser af ord, tanker om og forslag til, hvad der gør forskellen på den gode, attraktive forening – og den forening, der står lidt i stampe, eller måske ligefrem sygner hen.

Ordene kom fra Torben Stenstrup, som vi havde besøg af, for Torben er sådan én, man inviterer inden for det strategiske arbejdsværelse, når man trænger til inspiration og vigtig viden fra virkeligheden – og det gælder for små eller store foreninger – men såmænd også i kommunerne, når forvaltningen sætter sig sammen for at tænke og formulere de overordnede strategiske linjer for borgernes fritids- og kulturliv.

Medlemmer – et nødvendigt onde?

DOF’s landsstyrelse havde til denne dag inviteret Torben for at få hans vinkel og tanker på, hvad der er afgørende for foreningen – med særlig vægt på dén del, der handler om medlemmerne.

Det er en del af aftenskolens foreningsliv, som lever en lidt stille – tit helt glemt – tilværelse i et fjernt hjørne, men skal man tro på Torben Stenstrup, så er det spild af gode kræfter og energi ikke at arbejde aktivt med at samle medlemmer omkring aftenskoleforeningen.

Når man begynder at betragte de forskellige muligheder, der ligger i en aktiv medlemsskare, giver det også mere og mere mening i relation til aftenskoleforeningen – og derfor vil vi som landsorganisation sætte fokus på netop dette emne i den kommende tid.

Torben kom ind på mange ting i forhold til at engagere de frivillige; i aftenskolens liv er det til en start jo bestyrelsen – men også de mennesker, der som aktive medlemmer kan komme til at udgøre en stor kraft for udviklingen af aftenskolen. Og det er vigtigt her at skelne mellem deltageren og medlemmet, der ikke nødvendigvis er deltager (ligesom det – NB – heller ikke er sådan, at man er medlem, fordi man er deltager!).

Som medlem af aftenskoleforeningen er man medbestemmende i, hvem der sidder i bestyrelsen og kan også gøre sin holdning gældende i forhold til aftenskolens profil og anden udvikling. Det handler derfor om meget mere end blot det enkelte hold – det handler om fremtiden for aftenskolen.

Men for at få medlemmer, der har lyst til at gøre en indsats, er det helt afgørende, at den enkelte kan ’se sig selv’ som bannerfører for aftenskolen. Det handler derfor om, at aftenskolen skal være attraktiv, tjekket og vise, at man vil noget (det var dét med formåls-formuleringen og visionerne).

Det handler med andre ord om, at aftenskolen skal kunne vække en nysgerrighed og åbne for en motivation hos det potentielle medlem for overhovedet at få ham eller hende til at kigge nærmere på aftenskolen.

Tidssvarende og relevant

Det behøver ikke ske alt sammen i overmorgen, og store elefanter kan man med fordel skære ud i mindre bidder. Men at gå i gang med at tænke tankerne sammen med bestyrelsen, dét kan man med fordel gøre snarest … for eksempel i overmorgen.

Og til den del kan man heldigvis klæde sig selv godt på ved at dykke ned i en ny bog, som Torben var så venlig at have skrevet og tage med til os på mødet.

Den Attraktive Forening

Den Attraktive Forening er titlen på Torben Stenstrups nyeste bog, der lige præcis udkom oven i hans besøg i DOF. Bogen er et digert værk på knap 400 tætskrevne sider; en opslagsbog, man kan dykke ned i og fordybe sig i – men også bruge til punktnedslag, når man har brug for Torbens take på en konkret udfordring.

Bogen kommer virkelig langt omkring – med alt til foreningen hørende fra dét at være leder af en forening; herunder om autoritet, magt og relationer – over emner vedrørende foreningens liv, dynamik og hvad der kendetegner en stærk og attraktiv forening (’Formål, Fællesskab, Rammer’) til (og det fylder cirka halvdelen af bogen) en meget omfattende del vedrørende dét at udvikle sig som bevidst leder.

Der er, med andre ord, masser af spændende, relevant læsestof at kaste sig over – eller have stående på reolen til drypvise input, for eksempel til inspiration til næste bestyrelsesmøde.

Torben Stenstrup
Torben Stenstrup

Torben Stenstrup er en af landets fremmeste forenings-forkæmpere; civiløkonom af uddannelse – og spejder og glødende foreningsmand af hjertet. Han har mange års erfaring med foreningers natur og dynamikker. Han er formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune, aktiv KFUM-Spejder i knap 40 år og stifter af Foreningsudviklerne.