Aarhus: Sexisme i fritids- og kulturlivet

Aarhus: Sexisme i fritids- og kulturlivet

Redaktionel dato: 18. januar 2022

Sexisme, krænkelser og overgreb i fritids- og kulturlivet i Aarhus er blevet undersøgt. Sammen med foreninger og institutioner har kommunen oprettet en hjemmeside med råd og vejledning. ”Det er en god start, og vi arbejder videre med emnet i folkeoplysningssamvirket,” fortæller skoleleder Søren Peter Hansen.

Af Michael Voss

4,9% af borgerne svarer ”ja” til, at de indenfor de seneste to år har været udsat for minimum én hændelse, der involverede sexisme, sexchikane eller seksuelle krænkelser i det organiserede kultur- og fritidsliv. 9,0% svarer ”delvist”. Det er særligt yngre borgere og kvinder, der haft disse oplevelser.

Det er hovedresultatet af en undersøgelse, som Silverbullet Research har udarbejdet for Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice.

Undersøgelsen viser, at kun få deltagere har haft den type oplevelse i aftenskolerne. Men 10,7 procent af de ansatte aftenskolerne har inden for to år ”delvist” oplevet krænkende adfærd.

Nødvendig viden

Forarbejdet til undersøgelsen er blevet gennemført af Kultur- og Borgerservice sammen med Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Folkeoplysningssamvirket og Aarhus Ungdommens Fællesråd. Det er også denne kreds, der står bag den nye hjemmeside, aarhusmodsexisme.dk. Hjemmesiden indeholder rådgivning til borgere, der er blevet udsat for krænkelser eller overgreb. Den har også forslag til, hvordan foreninger kan arbejde med spørgsmålet.

”Da de fire samvirker og forvaltningen mødtes første gang for at diskutere dette emne, måtte vi erkende, at vi hver især ”troede” forskelligt om, hvordan det stod til på vores område. Men vi vidste ikke ret meget. Derfor fik vi sat undersøgelsen i gang,” fortæller Søren Peter Hansen, som er direktør i FOF-Aarhus.

Aarhus mod sexisme

På hjemmesiden kan du også finde Silverbullet Researchs undersøgelse

Aldrig i orden

For Søren Peter Hansen bekræfter undersøgelsen, at der ligger en opgave for foreninger og institutioner på området.

”Jeg ser selvfølgelig glad for, at problemet ikke er større inden for folkeoplysningen. Men ikke desto mindre har vi en opgave, der skal løses. Krænkende adfærd er simpelthen aldrig i orden,” siger han.

Han synes, at hjemmesiden er et godt udgangspunkt.

”Efter undersøgelsen er blevet færdig, har vi drøftet det i de enkelte samvirker. I folkeoplysningssamvirket diskuterede vi også de over 10 procent ansatte, som har oplyst, at de har været ud for sexisme og krænkende adfærd. Meget af det handler tilsyneladende om undervisere, der bliver stalket af kursister, der  på en eller anden måde har misforstået underviserens positive tilgang til kursisterne,” siger Søren Peter Hansen.

Mange redskaber

I de kommende måneder vil aftenskolerne i Aarhus arbejde med det hos sig selv. FOF-lederen forklarer:

”Det vil være meget forskelligt, hvordan vi griber det an, fordi der er stor forskel på aftenskolernes størrelse.

I en stor virksomhed som min vil vi f.eks. sikre, at det bliver en del af den næste APV (arbejdspladsvurdering). Vi har i forvejen etableret en whistleblowerordning, som også kan bruges til at opfange denne slags sager. Vi overvejer at nedfælde konkrete retningslinjer.

Men i en aftenskole, der kun består af et enkelt kor, handler det måske mere om at sætte sig ned og se hinanden i øjnene og diskuterer, hvis hvordan man taler til hinanden, og hvad der ikke er i orden.”

Søren Peter Hansen opfordrer andre kommuner og foreninger til at sætte sig sammen og diskutere sexisme-problemer, som de har gjort i Aarhus.

Søren Peter Hansen opfordrer andre kommuner og foreninger til at sætte sig sammen og diskutere sexisme-problemer, som de har gjort i Aarhus.

Generationsproblem?

I FOF Aarhus har man allerede haft forskellige samtaler og møder.

”Min unge ansatte siger til mig, at det er min generation, der er problemet. Sexisme og andre former for krænkende adfærd er allerede no-go blandt deres jævnaldrende,” siger Søren Peter Hansen, der også fortæller, at Folkeoplysningssamvirket vil gøre status over initiativerne i de enkelte foreninger, når de samles til repræsentantskabsmøde senere på året.

Søren Peter Hansen vil klart opfordre forvaltningerne og foreningerne i andre kommuner til at tage initiativer, der svarer til Aarhus’.

”Jeg vil virkelig anbefale, at man går sammen om det lige så bredt, som vi gjorde. Det var meget nyttigt for mig også at diskutere det med folk fra idrætten og ungdommen. Jo flere man sætter sig, jo større forståelse for problemerne og de mulige løsninger,” siger han.