Folkeoplysningens Dag: How-to-partnerskaber

Folkeoplysningens Dag: How-to-partnerskaber

Redaktionel dato: 8. juni 2023

Bliv klogere på partnerskaber, når Jesper Mørk Hovgaard fra Partnerskabshuset Krydsfelt præsenterer sin værktøjskasse til Folkeoplysningens Dag.

”De færreste organisationer kan løse udfordringerne selv og er nødt til at indgå i partnerskaber”, siger Jesper Mørk Hovgaard

”De færreste organisationer kan løse udfordringerne selv og er nødt til at indgå i partnerskaber”, siger Jesper Mørk Hovgaard

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza 

’Handlemod og partnerskaber’. Det er temaet for Folkeoplysningens Dag den 12. oktober, hvor DFS sætter fokus på samarbejder og nye deltagelsesformer i Kulturhus Bunkeren i Aarhus.

Her kan du bl.a. møde direktør i Partnerskabshuset Krydsfelt, Jesper Mørk Hovgaard, der er ekspert i, hvordan man udvikler succesfulde partnerskaber i krydsfeltet mellem kommuner, civilsamfund og erhvervsliv.

I de seneste mange år har Jesper Mørk Hovgaard arbejdet med at forløse drømme og ambitioner ved at skabe klare strukturer og processer for etableringen af partnerskaber. Hans tilgang bidrager til at skabe bæredygtige forandringer for målgruppen – uden at man går på kompromis med det økonomiske fundament for samarbejdspartnerne. 

”Den helt store tendens på tværs af alle sektorer lige nu er fokusset på at gøre noget godt for verden, og hvordan vi finder løsningerne på de store samfundsudfordringer. Og her er partnerskaber centrale, for de færreste organisationer kan løse udfordringerne selv og er nødt til at indgå i partnerskaber”, fortæller Jesper Mørk Hovgaard.

Vil du høre Jesper Mørk Hovgaards oplæg til Folkeoplysningens Dag?

Værktøjskasse til partnerskaber

Partnerskaber er imidlertid ikke noget, man "bare lige" arbejder med. Uden en værktøjskasse kommer det til at stå og falde på tilfældigheder og timing. Og netop dét gør Jesper Mørk Hovgaard op med:

”Hvis man vil lykkes med partnerskaber, der skaber bæredygtig forandring, må man arbejde målrettet for at skabe bedre indhold, bedre processer og bedre relationer. Det kræver kendskab til nogle grundlæggende principper for det gode partnerskab – som selvfølgelig skal kunne omsættes til kontekstafhængig bedst praksis.”, fortæller han.

Jesper Mørk Hovgaard vil på Folkeoplysningens dag præsentere en systematisk og metodisk tilgang til at lykkes med at skabe værdi i partnerskaber. Det handler blandt andet om formå at balancere det gode formål, den gode forretning og den gode fortælling, og om hvordan man arbejder aktivt med skabelsen af det gode indhold, de gode processer og de gode relationer.

Som deltager til Folkeoplysningens Dag får du selv mulighed for at prøve kræfter med Jespers metodiske tilgange, når formiddagsprogrammet rundes af med en ’Løvens hule’-workshop. Her skal du og de øvrige deltagere give jeres bud på, hvordan man skaber nytænkende og værdifulde partnerskaber i folkeoplysningen.

Jesper Mørk Hovgaard og Olav Hesseldahl, direktør hos Det Politiske Akademi og Grundlovsfesten, deltager som ”løver”, der giver feedback på oplæggene.

Bliv klogere på partnerskaber

Et uudnyttet til potentiale

Der findes allerede mange partnerskaber i folkeoplysningen. I Fokus Folkeoplysning i Aalborg har man fx igennem de seneste fire år arbejdet med en indsats ved navn ”Små jobs med mening”.

Her samarbejder aftenskolen med Aalborg Kommune og en række virksomheder om at bringe borgere fra udsatte positioner ind på arbejdsmarkedet i små reelle jobs, der giver mening både for den enkelte og for virksomheden.

Og i Aarhus har daghøjskolen, Kompetencehuset, indgået et samarbejde med Aarhus Universitetshospital, hvor man med ’Den Rullende Daghøjskole’ hjælper psykiatriske patienter videre i livet under og efter et indlæggelsesforløb.

DFS ser store perspektiver i at styrke de lokale partnerskaber – særligt mellem kommunerne og de folkeoplysende aktører. De folkeoplysende aktører kan fx i endnu højere grad bidrage til at løfte opgaver med unge og voksnes adgang til uddannelse og arbejdsliv, mental og fysisk sundhed og den grønne omstilling.

Det kræver dog, at der skabes nye og stærkere incitamenter for kommunerne til at indgå partnerskaber med folkeoplysningen, samt at partnerskaberne ikke udhuler de i forvejen pressede folkeoplysningsbudgetter i kommunerne.

Vi har for nyligt gjort kulturministeren opmærksom på dette uudnyttede potentiale, da DFS leverede input til den nye kulturpolitiske redegørelse.