Ensomhedspuljen til Nordjylland åbner for nye ansøgninger

Ensomhedspuljen til Nordjylland åbner for nye ansøgninger

Redaktionel dato: 24. august 2021


Den 29. august er der ansøgningsfrist til ensomhedspuljen til Nordjylland. Folketinget bevilgede puljen til de syv kommuner, der i november 2020 måtte lukke ned på grund af minksituationen.

Ensomhedspuljen til Nordjylland blev etableret for at give lokale folkeoplysende aktører mulighed for at iværksætte initiativer, der kunne bekæmpe ensomhed og styrke fællesskabet i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Det var de syv kommuner, der fra den 6. november 2020 var nedlukket af hensyn til minksituationen som følge af Covid-19.
Nu åbnes der igen for ansøgninger til puljen fra den 9. august, hvor der er mulighed for at få del i de over 0,6 mio. kr., der er tilbage fra første ansøgningsrunde.

Ligesom i første runde kan der både søges om tilskud til fysiske og virtuelle initiativer på op til 100.000 kr. Det er ikke et krav, at ansøger har organisatorisk adresse i en af de syv kommuner, men det er et krav, at aktiviteten skal foregå i én eller flere af de syv kommuner.

Tilskudsmodtagere fra puljens første runde er velkomne til at søge igen, og maksimumbevillingen på 100.000 kr. gælder det samlede beløb fra begge runder. Har man f.eks. modtaget en bevilling på 50.000 kr. i puljens første runde, er det derfor muligt at ansøge om op til 50.000 kr. i anden runde.

Overstiger de ansøgte beløb samlet set puljens størrelse, prioriteres nye ansøgere, og DFS kan bevilge mindre end det ansøgte beløb.

Fakta om puljen

Ansøgningsfrist: 29. august kl. 23:59

Puljens størrelse: 622.950 kr.

Ansøgerkreds: Alle medlemmer og associerede medlemmer af Dansk Folkeoplysnings Samråd og disses lokale skoler og foreninger kan søge puljen. Man må gerne søge om midler til aktiviteter i samarbejde med andre aktører, men hovedansøger skal være medlem eller associeret medlem af DFS.

Tidsperiode: Aktiviteterne skal være afsluttet senest den 31. december 2021