Sidste frist for corona-kompensation

Sidste frist for corona-kompensation

Redaktionel dato: 26. august 2021

Den 30. august er sidste frist for at søge den Kulturministeriets kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Puljens formål er at kompensere aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra hhv. den 09., 11. og 16 december 2020 til 21. maj eller til 30. juni 2021 som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19 smitte.

En række andre af Kulturministeriets kompensationsordninger har også snart sidste frist.

Kommende tidsfrister