Ukonventionelle mødesteder kan bryde fordomme
Nye debatformer nr. 7

Ukonventionelle mødesteder kan bryde fordomme

Redaktionel dato: 29. september 2021

Mød din modpart

Hvordan kan man samle mennesker på tværs af baggrunde og holdninger? Hvordan taler vi med dem, der mener noget andet? Det sætter DFS fokus på i otte artikler, hvor vi præsenterer ideer fra borgere til, hvordan man kan skabe debat på tværs af forskelligheder.

I denne artikel bringer vi to ideer, som ligger tæt op af hinanden. De skaber begge mødesteder i hverdagslivet og sætter os sammen med ”de andre".

Hos ostehandleren og i mekanikerværkstedet

Idéen går ud på, at lave debatfora, der giver alle folk mulighed og inspiration til at være med. Her er det centralt at give taletid til lokale eksperter, og befolkningsgrupper, der ofte ikke er i centrum til sådanne events.

Debatterne kan foregå online, men for at bringe det mere ud i “virkeligheden” kunne de foregå ukonventionelle steder, såsom foran ostehandleren, i mekanikerens værksted, i landmandens garage osv. således får man mulighed for at gøre brug af nogle forskellige eksperter på arbejdspladser, foreninger mm.

Alle vil derefter kunne deltage i debat, gerne med en facilitator. Emnerne kunne centrere rundt om lokalbefolkningen og aktuelle problemstillinger.

Denne ide er udarbejdet af en gruppe fra Region Syddanmark.

Se dine fordomme i øjnene og forstå andre

Denne ide bygger på, at den gode demokratisk samtale starter der, hvor vi er parate til at lytte og lade gode argumenter flytte vores egne holdninger. For at nå dertil, må man øve sig i at forstå verden fra et andet perspektiv end sit eget.

Dette kan ske ved at møde, lytte og tale med dem, man har fordomme om, med dem vi ikke forstår, med dem vi er helt uenige med, og med dem vi slet ikke tænker på. Ideen går derfor ud på, at mennesker, foreninger, organisationer og virksomheder åbner dørene op og inviterer andre indenfor til en samtale om verden, som den ser ud derfra, hvor de ser den.

Det kan være én dag om året, à la Åbent landbrug, eller det kan være et kommunalt initiativ løbende over længere tid. Det vigtige er at møde sine medmennesker, hvor de er i hverdagen; på landbrug, i stalden, på fiskerbåden, i fabrikken, på gymnasiet, på kontoret, hos konsulenten osv. Der opfordres til at tage imod invitationen fra dem, man er mest nysgerrig på at lære at forstå.

Alle kan involvere sig. Men det forudsætter at en væsentlig koordinerende opgave løftes. Desuden skal rammesætningen af besøgene varetages nøje. Det er sårbart få besøg af nogle, man ikke er enig med. Ligesom at det ikke er nemt at komme på besøg hos nogle, man ikke er enig med.

Denne ide er udarbejdet af to grupper fra Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Brug ideen i folkeoplysningen

Disse ideer kan bruges af de fleste folkeoplysende skoler, men også af foreninger, som vil sætte deres særlige interesse eller sag til debat i lokalområdet. Den slags arrangementer kan vise borgere, som ikke kender dem i forvejen, hvad skolerne og foreningerne er og kan. I de fleste tilfælde vil det forudsætte samarbejde med andre og – som forslagsstillerne gør opmærksom på – grundig forberedelse.

Vil du have ideen uddybet af en af dem, der har formuleret den, kontakt chefkonsulent Michael Voss, DFS, mv@dfs.dk

Serie med nye debatformer

Ideerne i denne serie er blevet udviklet på fem digitale og regionale folkehøringer i foråret. De indgår i det idekatalog, der blev udsendt efter folkehøringerne - sammen med mange andre ideer.

Nogle af ideerne er samlede forløb, som bare skal tilpasses den enkelte forening og dens målgruppe. Andre ideer kan indgå som delelementer i møder og kurser.

Folkehøringerne blev arrangeret af Foreningen Folkemødet i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, Frirummet og Højskolerne.