Vi mødes på midten – for den gode sag
Nye debatformer nr. 8

Vi mødes på midten – for den gode sag

Redaktionel dato: 8. oktober 2021

Mød din modpart

Hvordan kan man samle mennesker på tværs af baggrunde og holdninger? Hvordan taler vi med dem, der mener noget andet? Det sætter DFS fokus på i otte artikler, hvor vi præsenterer ideer fra borgere til, hvordan man kan skabe debat på tværs af forskelligheder.

Det handler om kompromisser i ugens ide, der består af et spil, hvor deltagerne skal finde en fælles løsning - for at kunne donere til en god sag.

Mennesker med forskellige holdninger mødes tilfældigt online på tværs af holdninger for sammen at debattere, spille og blive enige om et godt formål, som skal modtage en donation. Donationen udløses kun, hvis parterne gennemfører spillet.

Deltagerne skal argumentere for deres egen holdning til et værdimæssigt spørgsmål, som der skal findes fælles løsning på. Spillets udfordring er, at man skal gå på kompromis med egne meninger og holdninger for at mødes på midten.

Spillerne skal også udvælge et fælles godt formål, donationen skal gå til. Jo flere spillere i et spil, des større pulje penge.

Safe og bullshit

I spillet skal der være to knapper, som spillerne kan trykke på undervejs. Det skal sikre, at der bliver holdt god stemning, og at ingen spiller for “safe”. Første knap er “Her er ubehageligt for mig, jeg smutter”-knappen, som standser spillet for alle deltagere, hvis én spiller trykker. Dermed afsluttes spillet.

Anden knap er “Bullshit”-knappen. Knappen retter sig mod en specifik medspiller, der taler andre efter munden eller ikke giver udtryk for egen holdning, således at ingen meningsfuld diskussion opstår. Man kan på den måde blive stemt ud af et spil, hvis tilpas mange medspillere trykker på ens “Bullshit”-knap.

Deltagerne i spillet vil være i rum med og samarbejde med mennesker med anderledes holdninger og på den måde trænes i tolerance og åbenhed. Det vil gøre en forskel i og med at det går op for mennesker, at man sagtens kan gå på kompromis med andre, som man er uenige med, for en fælles sag. Og at anderledes holdninger ikke nødvendigvis gør andre til dårlige mennesker.

Man kan være gode sammen om en fælles sag, selvom man har forskellige holdninger.

Denne ide er udarbejdet af en gruppe fra Region Hovedstaden.

Brug ideen i folkeoplysningen

Når først sådan et spil er klar, kan det bruges i mange folkeoplysende sammenhænge som debatform og som inddragende og underholdende indslag. Men det kræver nok en større landsorganisation eller et samarbejde mellem flere at udvikle og producere det. Grundideen i spillet kan også omsættes til et brætspil og dermed en billigere løsning.

Vil du have ideen uddybet af en af dem, der har formuleret den, kontakt chefkonsulent Michael Voss, DFS, mv@dfs.dk

Serie med nye debatformer

Ideerne i denne serie er blevet udviklet på fem digitale og regionale folkehøringer i foråret. De indgår i det idekatalog, der blev udsendt efter folkehøringerne - sammen med mange andre ideer.

Nogle af ideerne er samlede forløb, som bare skal tilpasses den enkelte forening og dens målgruppe. Andre ideer kan indgå som delelementer i møder og kurser.Folkehøringerne blev arrangeret af Foreningen Folkemødet i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, Frirummet og Højskolerne.