Samtale-installation: Tid til forståelse og fordybelse
Nye debatformer nr. 6

Samtale-installation: Tid til forståelse og fordybelse

Redaktionel dato: 20. september 2021

Mød din modpart

Hvordan kan man samle mennesker på tværs af baggrunde og holdninger? Hvordan taler vi med dem, der mener noget andet? Det sætter DFS fokus på i otte artikler, hvor vi præsenterer ideer fra borgere til, hvordan man kan skabe debat på tværs af forskelligheder.

Gruppen bag denne ide efterlyser demokratid - og det er ikke en stavefejl. Til det formål foreslår de en installation for de samtaleparate.

Demokratiet blev ikke skabt på én dag, og ligeledes skal demokratiet have tid og plads til udfoldelse og udførelse. Der er brug for demokratid.

To stole placeres overfor hinanden som en installation i det offentlige rum. Her er man nødt til at interagere med et andet menneske.

En inskription skal forklare, at alle har mulighed for at sætte sig, så længe de er bevidste om præmissen med, at så snart du sætter dig, så er du samtaleparat!

Installationen kan bruges af alle, emnet kan være skrevet ned eller valgfrit, og der er ingen tidsramme på, hvor længe man bliver siddende.

Denne ide er udarbejdet af en gruppe fra Region Nordjylland.

Brug ideen i folkeoplysningen

Ideen kan bruges til at synliggøre sin skole eller forening i lokalområdet, evt. i samarbejde med andre. Men den kan også overføres til et større skolemiljø eller et stort forenings-arrangement.

Vil du have ideen uddybet af en af dem, der har formuleret den, kontakt chefkonsulent Michael Voss, DFS, mv@dfs.dk

Serie med nye debatformer

Ideerne i denne serie er blevet udviklet på fem digitale og regionale folkehøringer i foråret. De indgår i det idekatalog, der blev udsendt efter folkehøringerne - sammen med mange andre ideer.

Nogle af ideerne er samlede forløb, som bare skal tilpasses den enkelte forening og dens målgruppe. Andre ideer kan indgå som delelementer i møder og kurser.

Folkehøringerne blev arrangeret af Foreningen Folkemødet i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, Frirummet og Højskolerne.