Samtaler om lokale problemer - uden afbrydelser
Nye debatformer nr. 5

Samtaler om lokale problemer - uden afbrydelser

Redaktionel dato: 15. september 2021

Mød din modpart

Hvordan kan man samle mennesker på tværs af baggrunde og holdninger? Hvordan taler vi med dem, der mener noget andet? Det sætter DFS fokus på i otte artikler, hvor vi præsenterer ideer fra borgere til, hvordan man kan skabe debat på tværs af forskelligheder.

Ugens ide er en debatrække med fokus på lokaleproblemstillinger og hverdagens eksperter - med plads til at tale uden afbrydelser.

Denne idé er i første omgang tænkt som lokale arrangementer i de forskellige københavnske bydele, hvor. forskellige hverdagseksperter skal dele ud af deres synspunkt. Deltagerne skal være borgere, hvor alle perspektiver er velkomne.

Hvert arrangement har et tema, der tager udgangspunkt i en lokal, aktuel problemstilling. Det kan fx være temaer som støj, trafik, affald, leve tæt sammen med forskellige mennesker, corona, brug af byens arealer, grønne arealer etc.

Et tema kører i en ny bydel over nogle uger, hvorefter der startes et nyt arrangement med et nyt aktuelt tema. Arrangementerne kan inddeles i to kategorier:

Samtaler på vej: For at invitere bredt til deltagelse i demokratiske samtaler og skabe synlighed i bybilleder indrettes særlige sæder eller hele vogne i den offentlige transport til ‘samtalesæder’, hvor transporttiden bruges til at lytte og samtale om de aktuelle emner. Reglen er at lade sin sidemand tale uden afbrydelser i fx 2 minutter.
Dagens aktuelle tema er tydeliggjort ved opslag og digitalt, hvor reglerne for samtale også fremgår. Der kunne være en evalueringsmekanisme, når man forlader samtalerummet.

Samtaler på stedet: Bibliotekerne samt medborger- og kulturhusene arrangerer demokratiske samtaler, som er skåret over samme læst, – at tale et aftalt antal minutter uden afbrydelser. Det kan arrangeres på forskellig måde:

Det kan foregå på en scene, hvor man på skift kan indtage scenen et aftalt antal minutter med efterfølgende afklarende spørgsmål.

  • Det kan være som ‘speeddating’, hvor man samtaler i par i et aftalt antal minutter, hvorefter den ene partner går videre til den næste samtalepartner. Samtalen foregår på samme måde: den ene taler i et aftalt antal minutter uden afbrydelse, afklarende spørgsmål, og partnerne bytter roller.
  • Man kan også arrangere demokratiske samtaler efter samme principper ved at invitere opgange i lejlighedsbebyggelser.
  • Samtalerne kan også foregå som en dialogstafet, hvor den enkelte tager en dialog videre. I løbet af en samtale, skal deltagerne forsøge at finde en ting eller en løsning, som de kan være enige om – og skrive citat, tage et billede eller lignende, som kan hænge på biblioteket og i medborger- og kulturhusene. Lokalbibliotekerne laver fortløbende udstillinger af de indsendte ord og billeder under hvert tema.

Temaerne vælges af lokale beboere.

Denne ide er udarbejdet af en gruppe fra Region Hovedstaden.

Brug ideen i folkeoplysningen

Selv om forslagsstillerne har tænkt ideen ind i en københavnsk sammenhæng, kan metoden bruges hvor som helst – og i de fleste folkeoplysende sammenhænge. Den kan bruges, hvor borgere er samlet i forvejen i skole- og foreningslokaler, men den kan også bringes ud i lokalmiljøet for at inddrage nye grupper af borgere. Her skal den enkelte skole og forening vælge sin særlige måde at bruge ideen på.

Vil du have ideen uddybet af en af dem, der har formuleret den, kontakt chefkonsulent Michael Voss, DFS, mv@dfs.dk

Serie med nye debatformer

Ideerne i denne serie er blevet udviklet på fem digitale og regionale folkehøringer i foråret. De indgår i det idekatalog, der blev udsendt efter folkehøringerne - sammen med mange andre ideer.

Nogle af ideerne er samlede forløb, som bare skal tilpasses den enkelte forening og dens målgruppe. Andre ideer kan indgå som delelementer i møder og kurser.

Folkehøringerne blev arrangeret af Foreningen Folkemødet i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, Frirummet og Højskolerne.