Polemic Rooms – løsninger under tidspres
Nye debatformer nr. 3

Polemic Rooms – løsninger under tidspres

Redaktionel dato: 19. august 2021

Mød din modpart

Hvordan kan man samle mennesker på tværs af baggrunde og holdninger? Hvordan taler vi med dem, der mener noget andet? Det sætter DFS fokus på i otte artikler, hvor vi præsenterer ideer fra borgere til, hvordan man kan skabe debat på tværs af forskelligheder.

Denne uges ide er inspireret af Escape Rooms. Her skal man finde en løsning for at blive låst ud.

I Escape Rooms bliver man i grupper låst inde i et fysisk eller digitalt rum, hvor gruppen sammen skal løse en mission/en gåde. Gruppen har ofte en times tid til at finde løsningen sammen.

Oftest er man sammen i en vennegruppe, med kollegaer eller familie, men i Polemic Rooms mødes man i teams med mennesker, man ikke kender. Her skal grupperne finde løsninger sammen på konkrete samfundsproblematikker gennem dialog.

Der bliver enten fysisk eller digitalt skabt rum, der er koblet op på problematikken, hvilket kunne være:

  • The Capitol – udenrigspolitik,
  • Moria lejr – asylpolitik/integration
  • Rapsmark – landbrugsstøtte,
  • Jobcenteret – arbejdsløshed/kortere arbejdsuge.

Samfundsproblematikkerne kan evt. defineres i samarbejde med konkrete politikere eller andre dagsordensættende personer.

Denne ide er udarbejdet af en gruppe fra folkehøringernes generalprøve med deltagere fra hele Danmark.

3 Brug ideen i folkeoplysningen

Med denne ide kan aftenskoler gennemføre utraditionelle debatarrangementer med delfinansiering fra de såkaldte 10 procents debatmidler, men det kræver enten fysiske faciliteter eller et særligt digitalt set-up. De andre folkeoplysende skoleformer (daghøjskoler, ungdomsskoler mm.) har lokalerne. Ideen kan også rulles ud i samarbejde med foreninger, der arbejder med den konkrete problemstilling.

Vil du have ideen uddybet af en af dem, der har formuleret den, kontakt chefkonsulent Michael Voss, DFS, mv@dfs.dk

Serie med nye debatformer

Ideerne i denne serie er blevet udviklet på fem digitale og regionale folkehøringer i foråret. De indgår i det idekatalog, der blev udsendt efter folkehøringerne - sammen med mange andre ideer.

Nogle af ideerne er samlede forløb, som bare skal tilpasses den enkelte forening og dens målgruppe. Andre ideer kan indgå som delelementer i møder og kurser.

Folkehøringerne blev arrangeret af Foreningen Folkemødet i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, Frirummet og Højskolerne.