Aftenskolen som motor for nye fællesskaber
LOF

Aftenskolen som motor for nye fællesskaber

Redaktionel dato: 16. marts 2023

Om projektet

Projekttitel: Aftenskolen som motor for nye fællesskaber

Organisation: LOF

Formål: at erhverve ny viden og nye kompetencer til organisationen

Målgruppe: Skoleledere, undervisere og borgere der oplever at det er svært at komme ud til fysiske fremmødeaktiviteter og/eller borgere der har lyst til at lære mere hjemmefra

Projektperiode: 2021

Kort resume

Aftenskolen som motor for nye fællesskabers leverance er udarbejdelse af en minihåndbog til kommunalt samarbejde og samskabelsesprocesser med et særligt fokus på hvordan LOF selv kan være med til at sætte processer i gang. Herunder indsatser der ruster aftenskolen til i højere grad at være motor til nye fællesskaber med samskabelse som metode. Håndbogen udgives i en digital udvidet version samt en trykt pixiversion.

Erfaringer

Nøglen til at udvikle civilsamfundet i samspil med det offentlige er at bliver bedre til at skabe alliancer med hinanden omkring bestemte udfordringer eller temaer. Det betyder så også, at aftenskolens ledelse skal have kompetencer til at indgå i alliancer. Og politikere og ledere i kommuner skal tænke deres egen ledelsesopgave bredere end egen organisation og leder fra et VI, der inkluderer samarbejdspartnere i civilsamfundet.

Gode råd

Der er mange interessante opgaver at tage fat på. Aftenskolen kan ikke løse dem alle, men vi kan med fokuseret indsatser medvirke til handling og det at gøre en forskel. Samskabelse skal ses på med et differentieret blik - lige nu er aftenskoler mest i et samskabende mindset, men det er et godt sted på vejen.