Bær dig dygtigt ad
Fora

Bær dig dygtigt ad

Redaktionel dato: 20. januar 2021

Om projektet

Projekttitel: Bær dig dygtigt ad

Organisation: Fora

Formål: At udvikle og afprøve et kursusforløb, hvor oplysning og opøvelse af praktiske færdigheder tilsammen skal lede til en mere bæredygtig hverdag for deltagerne.

Målgruppe: Familier (voksne med større børn).

Projektperiode: 2019-2021

Kort resume

Pilotprojektet "Bær dig dygtigt ad" drejer sig om udviklingen et koncept for et kursusforløb med fokus på bæredygtighed i samarbejde med tre af Foras medlemsforeninger. Et kursusforløb hvor oplysning og opøvelse af praktiske færdigheder tilsammen skulle lede til en mere bæredygtig hverdag for deltagerne.

Der var lagt op til samarbejde med kommunerne og NGO'er med viden på området. Kursusforløbet skulle sammenstykkes af oplæg og workshops, hvor man som deltager fik ny viden og praktik forståelse inden for flere tematikker (fx energi, madspild, genbrug og re-design, og affaldssortering). Forløbet skulle klæde deltagerne på til at kunne reflektere og agere mere bæredygtigt i hverdagen og træffe bæredygtige beslutninger på et oplyst grundlag.

Der er foretaget research og taget kontakt til en række relevante aktører på bæredygtighedsområdet. I samarbejde med klimakonsulent Asbjørn Riis-Søndergaard, er der udviklet et skriftligt supplement til kursusforløbet, som beskæftiger sig med flere områder inden for bæredygtighed. Desuden indeholder materialet en quiz til de unge og et link til, hvor man kan måle sin husstands CO2-aftryk.

Projektet startede op i begyndelsen af 2020. Uheldigvis var projektet ikke kommet langt, før samfundet blev lukket ned på grund af COVID-19, og COVID-19 har naturligvis sat sig præg på afviklingen.

Nedlukninger, restriktioner og COVID-19 forårsagede arbejdsbyrder hos pilotforeningerne hvilket har været udfordrende elementer i forhold til afviklingen. Tre aftenskoler var involveret i projektet og har været medvirkende til, at vi står med grundstenene til et koncept, som skal finpudses. 

Erfaringer 

Det har været tydeligt i dette projekt, at Foras aftenskoler har været hårdt spændt for pga. COVID-19. De har ikke haft det overskud til udvikling som normalt, men de har kæmpet for projektet.

Der udarbejdes nu en "kogebog", som kan guide andre aftenskoler i gang med at udbyde lignende kursusforløb med bud på forskellige modeller for afvikling. Fora har fået nye indsigter og værdifuld viden i forhold til de rammer og betingelser, der er i deres aftenskoler, når der skal udvikles og afprøves nyt fremover.

Gode Råd

Fora har erfaret, at der er mange fantastiske samarbejdspartnere på bæredygtighedsområdet, som er villige til at dele af deres viden og gerne vil samarbejde. De lærte også, at det er en god idé at udvikle et materiale, som kunne skabe sammenhæng i kursusforløbene rundt omkring; et fælles afsæt for deltagerne og aftenskoleudbyderne.