Børnefamiliernes Aftenskole
Fora København og Hvidovre

Børnefamiliernes Aftenskole

Redaktionel dato: 20. januar 2021

Om projektet

Projekttitel: Børnefamiliernes Aftenskole

Organisation: Fora København og Hvidovre

Formål: At udvikle og afprøve nye formater, metoder og aktiviteter, som gør aftenskolen relevant for børnefamilier.

Målgruppe: Børnefamilier med børn mellem 0 og 10 år.

Projektperiode: 2019-2021

Kort resume

Visionen og formålet med Børnefamiliernes Aftenskole var at fremme lokale, bæredygtige fællesskaber for børnefamilier. Målet var at udvikle og afprøve nye metoder og formater, som – med FN’s verdensmål som omdrejningspunkt – gør aftenskolen relevant for børnefamilier. Forventningen har været, at projektet gav erfaringer, der fremadrettet gør det muligt at tilrettelægge aktiviteter for børnefamilier samt rekruttere nye deltagere. Det har været centralt, at der gennem projektet er blevet etableret samarbejde med nye aktører, der kan bibringe inspiration samt sikre adgang til målgruppen vha. en netværksorienteret rekrutterings- og lokaliseringsstrategi.

Aktiviteter og formater har fungeret godt: Både familier og frivillige har været glade for at deltage i barselsaktiviteter, folkekøkken og lørdagshøjskole. Det har været muligt at samarbejde med både civile og offentlige aktører (lokalt madfællesskab og biavlerforening, Sundhedspleje og Hovedbibliotek). Udfordringen har været at rekruttere nok deltagere og få afholdt samtlige aktiviteter ift. mål og succeskriterier – Corona har været et benspænd.

Samtidig har det langt hen af vejen været muligt at udvikle formater og aktiviteter – bl.a. i form af videoer og livestreaming på Facebook og Zoom, som har kunnet gennemføres på trods af forsamlingsforbud. De aktiviteter, der har været gennemført fysisk, har fundet sted på nye lokaliteter - naturcenter, på vandrehjem og i børnesundhedshuset.

Erfaringer

Projektet har tydeliggjort, at en kontinuerlig, personlig dialog med målgruppen via både digitale kommunikationskanaler samt det fysiske møder er den mest effektive vej til rekruttering af nye deltagere i aftenskolen. På den baggrund er der blevet etableret en medlemsklub, der kan knytte familierne tættere på aftenskolen.

Derudover har det en betydning, om det er let at tilmelde sig aktiviteterne, samt om kommunikation og PR ser professionel og indbydende ud.

Det er vigtigt med professionel digital markedsføring - herunder online community-building og brugervenlighed. Med dette in mente har der været fokus på professionalisering af brug af billeder, samt design.

Den direkte dialog med målgruppen og den personlige kommunikation er mere effektiv end Facebook-annoncer.

Netværksstrategien er velegnet til at nå bredere ud, men det kræver vedholdenhed at få et vellykket samarbejde med kommunale aktører, der kan understøtte rekrutteringen af deltagere.

Gode Råd

Lær jeres ønskede deltagere (målgruppen) at kende og sørg for at være i direkte dialog med dem:

• Sikr jer, at I bruger de samme kommunikationskanaler, som målgruppen


• Samarbejd med lokale aktører for at blive synlige lokalt - og rekrutter nye målgrupper


• Samarbejd med kommuner for at nå bredere ud - kræver vedholdenhed, hvis det skal lykkes


• Rekrutter børnefamilier: Vær synlig og professionel på Facebook, opbyg et community og sæt ind med digital markedsføring på tværs af kanaler.