Dagligdagen som kursussted
studieskolen

Dagligdagen som kursussted

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Dagligdagen som kursussted

Organisation: Studieskolen

Formål: At fremme den sociale integration af udenlandske medborgere i Danmark. Vi vil støtte deres aktive deltagelse i det danske samfund og øge deres trivsel, så de får et større incitament til at blive i Danmark

Målgruppe: Ægtefæller til udenlandske medborgere, der opholder sig i Danmark på grund af deres arbejde

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume

I projektet har Studieskolen kombineret sproglæring, personlig udvikling og social integration til en motiverende læringsform for voksne indvandrere. De tog afsæt i de deltagende kursister og deres møde med det danske samfund – deres erfaringer, udfordringer og behov – og brugte disse som basis for det konkrete arbejde på kurset.

Læringsforløbet bestod af tre elementer:

  1. Individuel sprogcoaching: Studieskolen gav hver kursist en indledende, en midtvejs- og en afsluttende coachingsession for at sikre, at han/hun blev bevidst om sine individuelle udfordringer og behov, kunne inddrage disse i eget læringsforløb og arbejde målrettet og reflekteret hen imod egne mål.
  2. Holdundervisning: Der var i alt seks mødegange, som gav kursisterne værktøjer til bedre at kunne håndtere konkrete situationer i deres møde med det danske samfund. På hver mødegang blev disse situationer identificeret, forberedt og efterfølgende evalueret.
  3. Afprøvning i praksis: Mellem mødegangene opsøgte kursisterne disse situationer og efterprøvede de værktøjer og metoder, som vi introducerede i undervisningen.

Projektet danner basis for deres videre arbejde med sproglæring og integration, og det vil glæde Studieskolen at dele deres erfaringer med andre interesserede skoler og institutioner.

Erfaringer

Projektet har kunnet forene sprogcoaching, som de tidligere har udbudt som enkeltprodukt til deres kursister, og den sprogundervisning, der er skolens kerneprodukt, til en meningsfuld enhed. Ud over at kurset vil blive en del af deres fremtidige tilbud til interesserede danskkursister vil tilgangen fremover blive en integreret del af deres kurser for voksne udlændinge. Derudover vil vores næste skridt være at afprøve, i hvilken grad Studieskolen kan inddrage den nye viden til at lave mere relevante kurser for voksne deltagere i fremmedsprog. Sidst, men ikke mindst, har de allerede indgået de første aftaler om et samarbejde med andre folkeoplysende foreninger om at kombinere sprog og andre kurser som fx yoga på enkelt dansk, sprog og musik, m.m.

Gode Råd

Det er vigtigt at lave en god forventningsafstemning med kursisterne inden kurset, så de ved, hvad meningen med tilbuddet er og er indstillet på at bruge den nødvendige tid til projektet.

Det er afgørende, at de undervisere, der coacher, har en god basis for dette arbejde, helst en uddannelse som sprogcoach el.lign.