Dagligdagen som kursussted
studieskolen

Dagligdagen som kursussted

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Dagligdagen som kursussted

Organisation: Studieskolen

Formål: At fremme den sociale integration af udenlandske medborgere i Danmark. Vi vil støtte deres aktive deltagelse i det danske samfund og øge deres trivsel, så de får et større incitament til at blive i Danmark

Målgruppe: Ægtefæller til udenlandske medborgere, der opholder sig i Danmark på grund af deres arbejde

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume

Dagligdagen som kursussted: Hvordan kan vi fremme den sociale integration af udenlandske medborgere i Danmark?

I projektet har vi kombineret sproglæring, personlig udvikling og social integration til en motiverende læringsform for voksne indvandrere. Vi tog afsæt i de deltagende kursister og deres møde med det danske samfund – deres erfaringer, udfordringer og behov – og brugte disse som basis for det konkrete arbejde på kurset.

Læringsforløbet bestod af tre elementer:

  1. Individuel sprogcoaching: Vi gav hver kursist en indledende, en midtvejs- og en afsluttende coachingsession for at sikre, at han/hun blev bevidst om sine individuelle udfordringer og behov, kunne inddrage disse i eget læringsforløb og arbejde målrettet og reflekteret hen imod egne mål.
  2. Holdundervisning: Der var i alt seks mødegange, som gav kursisterne værktøjer til bedre at kunne håndtere konkrete situationer i deres møde med det danske samfund. På hver mødegang blev disse situationer identificeret, forberedt og efterfølgende evalueret.
  3. Afprøvning i praksis: Mellem mødegangene opsøgte kursisterne disse situationer og efterprøvede de værktøjer og metoder, som vi introducerede i undervisningen.

Vi mener at denne forening af coaching, struktureret undervisning og praksislæring er den ideelle kombination til at motivere og dygtiggøre indvandrere til det sproglige kulturelle møde med det danske samfund - hvilket er basis for en varig integration.

Projektet vil danne basis for vores videre arbejde med sproglæring og integration, og det vil glæde os at dele vores erfaring med andre interesserede skoler og institutioner.

Erfaringer

Projektet har kunnet forene sprogcoaching, som vi tidligere har udbudt som enkeltprodukt til vores kursister, og den sprogundervisning, der er skolens kerneprodukt, til en meningsfuld enhed. Ud over at kurset vil blive en del af vores fremtidige tilbud til interesserede danskkursister vil tilgangen fremover blive en integreret del af vores kurser for voksne udlændinge. Derudover vil vores næste skridt være at afprøve, i hvilken grad vi kan inddrage den nye viden til at lave mere relevante kurser for voksne deltagere i fremmedsprog, som er den folkeoplysende forening Studieskolens kerneprodukt. Sidst, men ikke mindst, har vi allerede indgået de første aftaler om et samarbejde med andre folkeoplysende foreninger om at kombinere sprog og andre kurser som fx yoga på enkelt dansk, sprog og musik, m.m.

Gode Råd

Det er vigtigt at lave en god forventningsafstemning med kursisterne inden kurset, så de ved, hvad meningen med tilbuddet er og er indstillet på at bruge den nødvendige tid til projektet.

Det er afgørende, at de undervisere, der coacher, har en god basis for dette arbejde, helst en uddannelse som sprogcoach el.lign. 

Det er afgørende, at de undervisere, der står for de 6 kursus-aftener har et godt indblik i praksislæring, og hvordan man kan strukturere autonome læringsprocesser, ellers kan kursisterne nemt gå tabt i spændingsfeltet mellem autonom læring og nødvendigheden af at få tilegnet sig de sproglige kompetencer som opgaveløsningen kræver.