Danskerne findes i mange modeller - bogprojekt
Grænseforeningen

Danskerne findes i mange modeller - bogprojekt

Redaktionel dato: 22. marts 2023

Om projektet

Projekttitel: Danskerne findes i mange modeller bogprojekt.

Organisation: Grænseforeningen

Formål: At vise og fortælle om danskere med bindestregsidentitet. Det vil sige danskere med flere sprog og kulturer i bagagen, hvis kulturelle identiteter er bundet sammen af en bindestreg

Målgruppe: Folk der gerne vil have en større forståelse for mindretal

Projektperiode: 2020-2022

Kort resume

"Danskerne findes i mange modeller" er en portrætbog, som først og fremmest har til formål at vise og fortælle om danskere med bindestregsidentitet. Det vil sige danskere med flere sprog og kulturer i bagagen, hvis kulturelle identiteter er bundet sammen af en bindestreg (dansk-tysk, dansk-somalisk, dansk-tamilsk etc.).

Formålet var at bygge videre på det arbejde, som Grænseforeningen i mange år har lavet med Kulturmødeambassadørerne, der bl.a. fortæller om det at være bindestregsdansker (med udgangspunkt i grænselandet). Ud over den første bogreception, så har bogprojektet også dannet rammen for forskellige debatter og arrangementer bl.a. hos FN-forbundet, Folkemødet, på Vartov og mange andre steder.

Derudover afholdte Grænseforeningen i september 2021 en stor konference på Christiansborg med afsæt i bogen. Konferencen hed "Danskerne findes i mange modeller" og var en udfoldelse af bogen. Her deltog både politikere, meningsdannere, folkeoplysningen, NGO'ere, undervisningssektoren og civilsamfundet. Desuden indgår dele af bogens materiale også i Grænseforeningens digitale undervisningsmateriale ietgrænseland.dk, hvor dens indhold og budskab spredes ud til primært ungdomsuddannelser i hele landet.

Erfaringer

Grænseforeningen har erfaret, at man med sådan et projekt har kunnet nå nogle målgrupper, som Grænseforeningen ellers normalt ikke når ud til. Det har de bl.a. erfaret ved at se på deltagerne til de førnævnte arrangementer, men også på bogsalget ift. hvem der har været den primære målgruppe af købere.

Gode råd

Det at igangsætte et bogprojekt er et større arbejde, end man måske lige regner med fra start. Der skal være klare aftaler på plads, forventningsafstemmes om fx formålet og løbes mange meter ift. forlag, forfattere med mere.