Demokrati NU DK
DAOS - Dansk Amatørorkester Samvirke

Demokrati NU DK

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Demokrati NU DK

Organisation: DAOS - Dansk Amatørorkester Samvirke

Formål: At udvikle metoder til at få de unge til at tage del i ledelses- og bestyrelsesarbejde

Målgruppe: Organisationer og foreninger indenfor amatørkulturen og folkeoplysningen, der ønsker at få flere unge med i ledelsen

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume 

Målet med Demokrati NU DK var at organisationerne DAOS og AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd i samarbejde – og med inspiration fra det svenske projekt DEMOKRATI NU - i løbet af 2019 faciliterede to organisationsudviklingsprocesser med to amatørmusikorganisationer.

Via disse to pilotprocesser ønskede DAOS og AKKS at udvikle en eller flere metoder, der kunne benyttes af både nationale og lokale foreninger i arbejdet med at få de unge til at tage del i ledelses- og bestyrelsesarbejde. DAOS og AKKS oplevede nemlig at det er et både demokratisk og organisatorisk problem at amatørmusikken ikke kan tiltrække de unge og få deres kompetencer og engagement med i dette arbejde.

Som afslutning på projektet holdt DAOS og AKKS en Inspirationsdag, hvor de inviterede andre amatørkulturorganisationer, foreninger, folkeoplysningens aktører og kommuner for sammen at dele alle vores forskellige erfaringer omkring de unges engagement i ledelsesarbejde og fortælle om den metode DAOS og AKKS havde udviklet.

Som et led i projektet oprettede DAOS og AKKS endvidere en følgegruppe med medlemmer både fra deres egen kreds og fra folkeoplysningen. Det har været et rigtig godt, spændende og lærerigt projekt, der i virkeligheden har været lidt af en aha-oplevelse for amatørkulturens organisationer og foreninger. Det giver blod på tanden til at arbejde videre med denne spændende og helt nødvendige problemstilling. Projektet er således blevet mødt med stor interesse og mange vil også gerne have ”sådan en proces” hos dem.

Erfaringer

Der kan ikke herske tvivl om at den metode, der er udviklet i forbindelse med Demokrati NU DK fungerer som en metode til at få flere unge ind ledelsesarbejdet i de frivillige foreninger og folkeoplysningen, men det er en individuel og ressourcekrævende metode, der kræver facilitering og løbende opfølgning.

DAOS og AKKS har et stort ønske om at udbrede metoden til brug for alle deres medlemsorganisationer og foreninger, men det kræver facilitatorer. Næste skridt er altså at finde ud af hvordan de griber det an. 

Gode Råd

Det er nødvendigt at have god tid, ressourcer til at facilitere individuelt og indtænke opfølgning på længere sigt i projektet, samt at overveje om man f.eks. kan mødes med en følgegruppe virtuelt via skype/zoom/team el. lignende.