Det gode studieliv i fritiden
FOF

Det gode studieliv i fritiden

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Det Gode Studieliv

Organisation: FOF Kolding-Vejen

Formål: Projektet skal fremme unge-kulturen i Kolding, og sikre større trivsel og sundhed blandt de unge

Målgruppe: Unge, 16-29 år

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume

Et innovativt socialt samarbejdsprojekt mellem uddannelsesinstitutioner, der ønsker at skabe det gode fritidsliv for studerende i Kolding. Projektet implementerer en ny platform for ungefællesskaber i Kolding, hvor mad er omdrejningspunktet. Madfællesskaberne skal være en platform, der giver unge bedre sundhed og trivsel samt bedre mulighed for at skabe netværk og øge kendskabet til eksisterende kulturtilbud i byen. Projektet bygger bro mellem forskellige uddannelsesinstitutioner, foreninger, kulturinstitutioner og forvaltningsmyndighed. 

Projektprogrammets sigte er at arbejde frem mod meningsfyldte fællesskaber for unge, og sikre, at disse fungerer inkluderende. Fra undersøgelser ved man at frafaldet fra studier er stort. Ifølge rapporten ”Frafald og studieskift” fra Undervisningsministeriet (2018), har der i de sidste 10 år været et frafald fra første studieår på 16%. De unge falder hovedsageligt fra uddannelser fordi de er socialt isolerede og føler sig ensomme.

Forberedelsesprojektet skal bane vejen for at eventuelt dårligt inkluderede målgrupper blandt de studerende også inkluderes. Det er således tanken, at projektet skal resultere i, at studerende med børn, internationale studerende samt studerende, der føler sig socialt marginaliserede og ”svage studerende” skal blive en del af et projekt, hvor de ressourcestærke studerende forventes at blive gruppen, der indledningsvist vil deltage og opstarte madfællesskaberne.

Erfaringer

At etablere og få et velfungerende samarbejde på tværs af flere uddannelsesinstitutioner, Kolding Kommune, Studieby Kolding og FOF Kolding, har været en vanskelig proces, hvor de mange implicerede skulle afstemme kalender og afse tid til møder og projektarbejde. Da projektet ikke er en normeret arbejdsopgave hos de respektive samarbejdspartnere, skulle alle implicerede finde ekstra tid, ud over den allerede eksisterende arbejdsbyrde. Stor velvilje og engagement har muliggjort at et godt samarbejde kunne finde sted.

Gode Råd

Det kan tilrådes, at andre, der ønsker at etablere et tværgående samarbejde med mange og forskelligartede samarbejdspartnere, har en på forhånd godkendt arbejdsplan, hvor alle implicerede har indvilliget i at medvirke. Endvidere kan det tilrådes, at der laves et estimat på, hvor mange timer hver enkelt samarbejdspartner må forvente bruge på at deltage.