Efterskolernes udsendte Europa-korrespondenter
Efterskoleforeningen

Efterskolernes udsendte Europa-korrespondenter

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Efterskolernes udsendte Europa-korrespondenter

Organisation: Efterskoleforeningen

Formål: At bidrage til danske unges udvikling af livskompetencerne kulturforståelse og europæisk dannelse

Målgruppe: Efterskoleforeningens medlemsskoler samt andre skoleformer

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume

’Efterskolernes udsendte Europa-korrespondenter’ har kørt siden november 2018 og frem til oktober 2019. Ideen fortsætter i et mindre gear med lignende aktiviteter til udgangen af 2020. Projektet har haft som mål at skulle bidrage til danske unges udvikling af livskompetencerne kulturforståelse og europæisk dannelse. Projektet har været opdelt i forskellige aktiviteter og faser. 

Erfaringer

Projektet er spredt til gavn for Efterskoleforeningens medlemsskoler samt andre skoleformer gennem tilbud om nye aktiviteter, hvor tidligere og nye skoler kan tilmelde sig de fremadrettede aktiviteter. Projektet har medført en helt anden tro på mulighederne for at Skype oplæg kan bredes ud i stort format til gavn for mange skoler. Tidligere har vi i mindre grad arbejdet på denne måde til gavn for medlemsskolerne.

Gode Råd

Det kræver en fast styring, tæt kendskab til oplægsholderne og ikke mindst at oplægsholderne kender foreningen gennem tidligere aktiviteter så de herigennem tror på projektet. Vigtigt at både skoler og oplægsholdere får størst mulig fleksibilitet i samarbejdet, så det er op til både skoler og oplægsholdere sammen at beslutte antallet af aktiviteter, og hvornår aktiviteterne skal gennemføres. Det skal ikke styres fra centralt hold.