Ansigt til ansigt: Er hybridarrangementer folkeoplysningens fremtid?
DEO - Demokrati i Europa Oplysningsforbundet

Ansigt til ansigt: Er hybridarrangementer folkeoplysningens fremtid?

Redaktionel dato: 22. marts 2023

Om projektet

Projekttitel: Ansigt til ansigt: Er hybridarrangementer folkeoplysningens fremtid?

Organisation: DEO - Demokrati i Europa Oplysningsforbundet

Formål: At udvikle, teste og implementere metoder til at gennemføre hybridformater og dermed samle inspiration, erfaring og tips i en digital manual, som kan give andre organisationer inspiration til at lave hybridarrangementer

Målgruppe: Alle deltagere i folkeoplysningen, herunder de politisk interesserede på debatmøder, nye grupper på online-rejser (sårbare, isolerede, geografisk udfordrede m.m.), de zoom-udmattede unge og deltagere i mere undervisningsprægede events.

Projektperiode: 2020-2022

Kort resume

DEO har gennemført 14 hybridarrangementer: 10 hybridmøder, to hybridrollespil og to hybridrejser. På hybridrollespillene havde DEO henholdsvis 90 og 60 elever med til et digitalt EU-rollespil, hvor nogle elever sad hjemme og andre sad i grupper på skolen. Hybridrejserne gik til Spanien og Rumænien, hvor DEO henholdsvis havde 215 og 249 deltagere med, som enten var med hjemme fra sofaen eller som var samlet i større grupper (watch-parties) på plejehjem, plejecentre og biblioteker rundt om i landet og dermed fik en oplevelse af at rejse som en gruppe selvom rejsen foregik digitalt.

På de 10 hybridarrangementer med i alt 836 deltagere testede DEO en række forskellige formater, herunder livestreaming fra fysiske møder, fysiske møder med online deltagere (f.eks. en naturvandring på Amager Fælled, hvor man også kunne deltage online) samt fysiske møder og en konference på Christiansborg, hvor eksperter og politikere var med online.

Højdepunkterne har været at kunne samle mange mennesker på tværs af landet til et fysisk møde ét bestemt sted, at grupper har kunne samles fysisk om et digitalt arrangement og at sårbare ældre har haft et fællesskab, som de ellers ikke har haft mulighed for.

Erfaringer

DEO har erfaret, at der er mange fordele ved hybridformater, f.eks. når fysiske grupper (watch-parties) følger en digital rejse sammen og dermed opnår et rejsefællesskab samt den mulighed formatet skaber, når eksperter og politikere kan være med online fra udlandet på et fysisk møde. Det format, hvor de  har haft online deltagere med på et fysisk møde, har dog været udfordrende i forhold til at skabe god lyd- og billedkvalitet hjemme i stuerne. DEO vil fortsætte arbejdet med hybridarrangementerne.

Gode råd

Til andre, der skal sætte et tilsvarende projekt i gang, vil DEO anbefale formatet, fordi det skaber mange fordele, som et onlinemøde eller et fysisk møde ikke kan alene. Den gode dialog på et fysisk møde bevares, langt flere mennesker får gavn af et arrangement ved at kunne deltage online og det skaber flere muligheder for at invitere udenlandske oplægsholdere med. Nogle hybridformater kræver dog det rette tekniske udstyr for at sikre kvaliteten hos de deltagere, der er med online.