Fodfæste i fællesskaber
Kursustrappen

Fodfæste i fællesskaber

Redaktionel dato: 16. marts 2023

Om projektet

Projekttitel: Fodfæste i fællesskaber

Organisation: Kursustrappen

Formål: At gøre deltagerne i stand til at tage vare på eget liv, at blive en del af et fællesskab og få mod på at deltage i nye aktiviteter fremadrettet, gennem deltagelse i fællesskaber og folkeoplysende forløb på Kursustrappen

Målgruppe: Sårbare borgere der spænder mellem 30-70 år

Projektperiode: 2020-2021

Kort resume

Kursustrappen har afholdt en række særlige folkeoplysende tilbud målrettet sårbare borgere. Målet var at gøre deltagerne i stand til at tage vare på eget liv, at blive en del af et fællesskab og få mod på at deltage i nye aktiviteter fremadrettet, gennem deltagelse i fællesskaber og folkeoplysende forløb på Kursustrappen.

Det er i høj grad lykkedes. I alt gennemførte Kursustrappen i alt 8 forskellige tilbud. Der har bl.a. været afviklet en læseklub, to Ro På / mindfulness-forløb, en smerteworkshop og et kreaværksted. Herudover har der været åben café, samt adgang til DEOs onlinerejser i foråret 2022.

Erfaringer

Kursustrappen har gjort sig en del erfaringer med de praktisk-administrative aspekter af at håndtere mennesker med sårbarhed. En af de erfaringer er at der er et meget tydeligt behov for meget tydelig kommunikation. Derudover har Kursustrappen gjort sig helt konkrete erfaringer med hvilke typer af sårbarhed, det er hhv. sværere /nemmere at rumme på et hold, både for underviseren og for de andre deltagere.

Gode råd

Det er vigtigt med tydelig kommunikation om, at denne aktivitet er målrettet sårbare borgere, i det flere deltagere nævner, at her vidste de, at de ville kunne komme, som de var, fordi Kursustrappen tydeligt havde anført, at det var for sårbare. Men generelt er kommunikationen omkring det at være sårbar lidt udfordrende, medmindre man har en meget afgrænset målgruppe/ type sårbarhed, man henvender sig til.