Folkeoplysende stilladser til FVU
Daghøjskoleforeningen i samarbejde med oplysningsforbundene

Folkeoplysende stilladser til FVU

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Folkeoplysende stilladser til FVU

Organisation: Daghøjskoleforeningen i samarbejde med oplysningsforbundene

Formål: Projektet skal bidrage med fleksible og lavpraktiske ”stilladser” i form af inspiration og materiale vedr. FVU-engelsk og digital – for at hjælpe daghøjskoler og andre folkeoplysende aktører i gang med de to fag, samt for at understøtte en folkeoplysende tilgang og kvalitet.

Målgruppe: FVU-udbydere i folkeoplysningen. Slutmålgruppen er personer, med behov for styrket kritisk beredskab ift. kilder og/eller styrkede grundlæggende færdigheder i engelsk og IT.

Projektperiode: 2019 -2021

Kort resume

I dette projekt er der udviklet forskellige fleksible og lavpraktiske ”stilladser” i form af:

1) Inspiration og materiale vedr. FVU-engelsk og digital – med henblik på at hjælpe folkeoplysende aktører i gang med de to fag samt for at understøtte en folkeoplysende tilgang, kvalitet og transferværdi.


2) Inspiration og materiale til at arbejde med kildekritik som integreret del af FVU – konkret vedr. FVU-læsning og digital. Denne del af materialet bidrager til at understøtte kritisk tænkning og den oplyste samtale.

På grund af Corona blev projektets gennemførelse forsinket, og der er ikke gennemført de planlagte fysiske møder. Hele udviklingsarbejde er således gennemført ved digitale møder.

Materialet er udviklet og stillet til rådighed for de folkeoplysende FVU-aktører her: Den Digitale Underviser. 

Erfaringer

Ideen til projektet er oprindeligt født i Dansk Folkeoplysnings Samråds netværk for FVU og OBU, der omfatter AOF, DOF, FOF, Fora, LOF og Daghøjskoleforeningen, og det er også denne kreds, der står bag projektet.
Erfaringer og resultater er spredt via et præsentationswebinar.

Modtagelsen af ”stilladserne" på webinaret var meget positiv, og det blev tilkendegivet, at de opfylder et reelt behov i forhold til at hjælpe folkeoplysende aktører i gang med FVU-digital og -engelsk, og i forhold til at understøtte en folkeoplysende tilgang, kvalitet og transferværdi. Desuden er materialet om kildekritik relevant inspiration til at arbejde med at gøre kildekritik til en integreret del af FVU-undervisningen i folkeoplysningen.

Gode Råd

Det har været meget værdifuldt at det var "superpraktikere" der har udviklet materialet, så relevansen for praksis hele tiden står centralt i billedet.
Det viste sig at være en fordel med hensyn til udbredelsen af erfaringerne i projektet at lave et online-webinar i stedet for et fysisk formidlingsmøde.