FORSKEL-LIGHED
Into Action – FO Aarhus

FORSKEL-LIGHED

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: FORSKEL-LIGHED

Organisation: FO Aarhus

Formål: At skabe møder mellem unge med etnisk dansk og anden etnisk baggrund på tværs af fordomme, forskelle i kultur, religion, etnicitet, m.m.

Målgruppe: Unge ml. 15 og 30 år med etnisk dansk og anden etnisk baggrund på gymnasier, folkeskoler, i beboerhuse, efter- og højskoler, fritidsklubber, samt boligsociale områder

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume

Into Action (tidligere D-Factor) er en tværetnisk forumteatergruppe fra Aarhus, der har gjort det til en hjertesag at skabe mere fællesskab og forståelse på tværs – mellem oprindelige danskere og tilflyttere/danskere med anden etnisk baggrund.

På scenen sætter Into Action ord, følelser og fortælling på den forvirring, undertrykkelse, håbløshed, vrede, fremmedangst og berøringsangst, der ofte opstår, når vi skal mødes på tværs. Det ses ud fra både “de nye danskeres” vinkel og de “gamle danskeres” vinkel.

Publikum (primært unge) skal medvirke, så vi kan tale om, hvordan vi skaber en ny vej, et nyt land, et nyt fællesskab, en ny identitet, som kan rumme os alle sammen. 

I løbet af projektet har gruppen med støtte fra et professionelt hold sat en ny forestilling op, der fik navnet ”Jeg kan ikke se dig”. Forestillingen tager fat om betændte og sårbare emner, når vi skal mødes på tværs af kultur, religion, fordomme, berøringsangst og negative holdninger til ”de andre”.

Erfaringer

Den vigtigste læring er vist at tro mere på os selv. Vi har fået henvendelse fra teaterfolk fra København, efter at have set os spille. De vil gerne starte en Into Action gruppe i København. Det arbejdes der på at virkeliggøre. Der er søgt om økonomisk støtte til dette via fonde. Gruppen vil gerne vise forestillingen ”Jeg kan ikke se dig”, og bygge det op over de samme dialogiske virkemidler, som Into Action bruger. Endelig har vi etableret os selv som en selvstændig forening ved navn Dialog på Tværs, og vi tilbyder flere aktiviteter ligesom der er flere frivillige involveret.

Gode Råd

Bare gå i gang. Lav en rammende konflikt, som publikum kan genkende fra egen hverdag, og som de har en reel mulighed for at kunne løse. Et råd i forhold til at lave dialogisk folkeoplysning: Vær obs på at man selv har modstand på dialogen nogen gange. Det er meget nemmere at udpege en skurk og en helt. Dialog kræver at man kan se begges synspunkter som gyldige og relevante. Og det kan være ret krævende. 

For at få aktiveret frivillige i en meget tidskrævende en produktion: Lav langtidsplanlægning. Lav klare aftaler. Hav dygtige professionelle, som giver noget til de frivillige, så at de reelt blive opkvalificeret. Lav klar forventningsafstemning.

Et råd i forhold til at få unge med ”indvandrerbaggrund” involveret i et tidskrævende teater: Obs på at det ikke skal være en ”pæredansk kultur”. Så er der mange unge med anden etnisk baggrund end dansk, som vil føle sig forkert og ikke kan genkende sig selv i det.  Skab i stedet et reelt multikulturelt fællesskab, hvor der er plads til forskellige ”kulturer”, sprog, måder at være sammen på. Det er også dialog.