Fra webdeltagelse til fremmøde
DEO

Fra webdeltagelse til fremmøde

Redaktionel dato: 4. marts 2021

Om projektet

Projekttitel: Fra webdeltagelse til fremmøde

Organisation: DEO

Formål: Hvordan engagerer vi flere mennesker og nye målgrupper i den oplyste demokratiske samtale? Er videopodcasts, livestreaming og smarte SoMe-opslag nok - og kan effekten mærkes i forsamlingshuset?

Målgruppe: Unge der primært følger samfundsdebat på nettet. Folk der geografisk bor langt fra de fleste debatmøder (udenfor Aarhus og København).

Projektperiode: 2019 - 2021

Kort resume

Udviklingsprojektets mål har været at skabe SoMe-efterspørgsel for på den måde at engagere flere mennesker og nye målgrupper i den oplyste demokratske samtale via videopodcasts, livestreaming, pressemeddelelser og SoMeopslag.
Formålet har altså været at undersøge, hvordan man sikrer, at efterspørgslen på nettet omsættes til primære deltagere (altså folk der møder op) i folkeoplysende aktiviteter.

Projektets ene ben har været livestreams og videopodcasts. Vi har udarbejdet 20 videopodcasts: 9 af danske medlemmer af Europa-Parlamentet om deres arbejde i Parlamentet, 7 som handler om flygtninge i nærområder (Tyrkiet, Uganda og Jordan), 3 om det at være international embedsmand og en hvor Rasmus Nørlem Sørensen
fortæller om, hvilken betydning det amerikanske præsidentvalg ville have for EU. Derudover har vi lavet 20 livestreaminger af: 12 online debatmøder, tre webinar med Efterskoleforeningen (mindst 585 deltagere), fire onlinerejser (1.363 tilmeldte) og en online studierejse med Efterskoleforeningen (850 deltagere).

Projektets andet ben har fokuseret på at skabe et forstærket pressearbejde rettet mod lokale medier gennem brug af Via Ritzau. Vi har skrevet 30 pressemeddelelser og foromtaler gennem modulet, hvor vi har fokuseret på at åbne døren for nye
deltagergrupper i Næstved, Holbæk, Svendborg, Odense, Vejle, Sønderborg og Aalborg, da det ikke har været muligt at komme ud fysisk i de forskellige byer. Vi har i stedet målrettet foromtalerne og pressemeddelelserne de syv byer. Derudover har vi ha: 13 faglige indlæg i lokale medier og ca. 100 medieoptrædener i nationale medier.

Erfaringer

Vi har fået gode erfaringer med at holde arrangementer online i 2020, hvor vi har skulle omstille os 100 procent fra at afholde alt fysisk til at skulle afholde det online. Derudover meget gode erfaringer med brugen af Ritzau-modulet.

Vi har erfaret, at vi åbner døren for langt flere deltagere ved at holde vores arrangementer online og at vi nemmere kan få deltagere med fra hele landet og ikke kun i det område, vi ellers ville holde et fysisk møde. Vi har fået erfaring med nemt at målrette vores arrangementer lokalt via Ritzau-modulet ved at sende en foromtale ud til alle medier i den specifikke kommune. Vi kommer dermed fortsat til at arbejde med Ritzau og lokal presse, da vi på den måde kommer ud til nye deltagere.

Gode Råd

Under corona har det været en stor hjælp for os at have Ritzau-modulet 9l at sende pressemeddelelser og foromtaler ud i. På den måde har vi stadig kunne engagere lokale borgere 9l at deltage i vores møder selvom vi ikke har kunne komme ud fysisk. Ritzau-modulet har derfor givet os mulighed for at nå bredere ud i Danmark og modulet har sparet os 9d, da man ikke skal sende pressemeddelelserne ud manuelt, men at man ved at trykke på en knap, kan sende ud 9l alle medier i én bestemt kommune.

Læs mere om DEO's udlandsrejser