Kultur på Recept
DOF Frederiksværk Fritidsskole

Kultur på Recept

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Kultur på recept: Frirum for stress, depression og angstramte i Halsnæs Kommune

Organisation: DOF Frederiksværk Fritidsskole

Formål: Målet med forløbet er, at skabe et frirum for deltagerne fra deres sygdom gennem kulturelle oplevelser, der fokuserer på at give sammenhold, gode oplevelser og troen på sig selv. 

Målgruppe: Målgruppen er voksne borgere med stress, angst og depression, der har været sygemeldte mere end 10 uger.

Projektperiode: 2019-2021

Kort resume

Projektets vision var gennem kulturelle aktiviteter og oplevelser i den lokale aftensskole at give sygemeldte borgere med stress, angst og depression et pusterum fra sygdommen, hvor de i fællesskab gennem gode oplevelser vil forbedre deres mentale sundhed og bryde isolationen.

Projektets formål var at udvikle et lokalt forankret kursus, hvor aftenskolen og Jobcenteret sammen kan gennemføre kursusforløb for de sygemeldte borgere. Trods store udfordringer med at gennemføre de to kursusforløb grundet COVID-19 restriktioner, har projektet skabt et pusterum og forbedret borgernes livskvalitet.

De sygemeldte borgere har i høj grad oplevet at deres situation blev forbedret, og øgede lysten til at deltage i fællesskabet fremadrettet.

- 83% af deltagerne oplever at få mere glæde i livet (mål 60%).

- 100% af deltagerne oplever, at kurset har givet dem et pusterum og givet dem gode oplevelser (mål 70%).

- 92% af deltagerne oplever, at det er rart at mødes med andre i samme livssituation (mål 70%).

Deltagerne har fået øjnene op for, hvordan billedkunst og sang bidrager til at øge glæden, hvordan fælleslæsning har givet lyst til at genoptage læsningen og guidede byvandringer har givet interesse og viden om den by de bor i. Det har givet dem lyst til at fortsætte med kulturelle oplevelser og være en del af fællesskabet derigennem.

 

Erfaringer

DOF Frederiksværk Fritidsskole er en del af 8 aftenskoler i Nordsjælland. Der er igangsat lignende initiativer i to af de andre aftenskoler. I de øvrige aftenskoler vil det blive undersøgt om der er interesse for tilsvarende initiativer.

Halsnæs Kommune har set resultaterne og undersøger om der kan findes penge til at fortsætte og udbrede forløbene.

Projektet har givet indsigt i hvor meget aftensskolen kan bidrage med for borgere med livsmæssige udfordringer, samt at udbyttet af kulturelle aktiviteter er så omfattende og vigtig.
At samarbejde med en kommune er tids og ressourcekrævende, men også lærerigt. Projektet har givet lyst og kompetencer til at øge antallet af samarbejder med kommunerne.

Gode Råd

Sæt meget tid af til etablering af samarbejdet med kommune og rekruttering af deltagere - meget mere end det du forestiller dig.
Benyt lokale kunstnere, seværdigheder og kultur institutioner - det giver deltagerne en stor lyst til at være del af byens muligheder.