Mental sundhed og trivsel hos sårbare unge
AOF København og Frederiksberg

Mental sundhed og trivsel hos sårbare unge

Redaktionel dato: 3. november 2020

Om Projektet

Projekttitel: Mental sundhed og trivsel hos sårbare unge

Organisation: AOF Frederiksberg og København

Formål: At styrke de unges mentale trivsel og åbne op for de unges deltagelse i civilsamfundet

Målgruppe: Psykisk sårbare unge

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume

Projektet har været målrettet unge med psykisk sårbarhed og aktiviteter, som både skulle styrke de unges mentale trivsel og åbne op for de unges deltagelse i civilsamfundet. Det var formålet med projektet at introducere unge med psykisk sårbarhed for aftenskoleaktiviteter, og der var følgende mål og succeskriterier:

  1. Udvikling af model for aktiviteter (ideudvikling og afholdelse) til brug for fremtidigt samarbejde med et ungehus, Socialforvaltningen i Københavns kommune. Der er udviklet en model for aktiviteter og samarbejde, som kan bruges efterfølgende.
  2. Alle aktiviteter har en sammensætning af unge med psykisk sårbarhed, og unge der ikke er tilknyttet et ungehus. 

Den primære målgruppe for projektet var unge med psykisk sårbarhed.

Projektet nåede ikke alle sine konkrete mål, men har givet vigtige erfaringer, og udbygget et allerede eksisterende samarbejde med socialforvaltningen om brobygning til civilsamfundet for udsatte borgere. Projektet har givet nye erfaringer og samarbejdspartnere ift. en målgruppe, som det er svært at nå, og flere af de igangsatte aktiviteter fortsætter efter projektperioden.

Erfaringer

Projektet har understreget, at Københavns Kommune gerne vil samarbejde om målgruppen, at underviserne er meget motiverede, og at det er oplagt at fortsætte arbejdet. Projektet har dog også givet den erfaring, at det stadig er meget håndholdt arbejde, før et større antal deltagere i denne målgruppe kommer afsted til aftenskoleaktiviteter. Ønsket og strategien er der centralt i Socialforvaltningen, men lokalt er der stadig en kultur, der understøtter de 'sikre' valg for borgerne - i dette tilfælde aktiviteter der foregår hvor de unge bor, og ikke på egen hånd ude i byen.

I AOF har vi via projektet erfaret, at vi kan håndtere den håndholdte og fleksible tilgang, som det kræver at arbejde med denne målgruppe.

Gode råd

Prøv det endelig!