Omverdensanalyse
Rytmisk Center

Omverdensanalyse

Redaktionel dato: 4. marts 2021

Om projektet

Projekttitel: Omverdensanalyse

Organisation: Rytmisk Center 

Formål: Analysen skal danne grundlag for forskellige beslutnings- og udviklingsprocesser, der skal bringe Rytmisk Center ind i fremtiden på en måde, så der skabes øget engagement hos brugere og medlemmer.

Målgruppe: Andre folkeoplysende organisationer i DFS' medlemskreds

Projektperiode: 2019 - 2020

Kort resume

Med projektet Omverdensanalyse ønsker Rytmisk Center, i samarbejde med en studerende fra antropologi på Københavns Universitet, at tage et dybere spadestik i undersøgelsen af, hvad omgivelserne tænker om Rytmisk Center og i høj grad hvad omgivelserne tænker, at vi kan byde ind med af aktiviteter i fremtiden.

Analysen skal danne grundlag for forskellige beslutnings- og udviklingsprocesser, der skal bringe Rytmisk Center ind i fremtiden på en måde, så der skabes øget engagement hos de nuværende og kommende brugere og medlemmer. Rytmisk Center ønsker at være med til at skabe fremtidens fællesskaber og er nysgerrige på hvilke forventninger, der ligger til fremtidens folkeoplysende foreninger.

Projektet består i en analyse, der på baggrund af interviews med relevante aktører, interviews med kursister og undervisere, mapping af andre fællesskaber og til slut anbefalinger, gør Rytmisk Centers ledelse klogere på, hvordan de kan udvikle os som folkeoplysende forening særligt med fokus på medlemskaber.

Det var en spændende proces at tage fat i Omverdensanalysen. De tilknyttede antropoligistuderende lagde et stort stykke arbejde i at interviewe husets deltagere og andre lignende folkeoplysningsaktører. Dette er der kommet en grundig Omverdensanalyse ud af, som let kan konverteres til andre folkeoplysningsaktører. Især rapportens fokus på 'metamoderne fællesskaber' og ud, giver et skarpt indblik i potentialerne.

Erfaringer

Analysen satte gang i en sund intern proces. Rytmisk Center blev nødsaget til at kigge dybere ind i deres organisation og udfordre den måde de ser sig selv på - og kigge kritisk på normaler og selvopfattelse.
Det var også sundt at have en ekstern konsulent i huset, der nysgerrigt spurgte ind til organisationen, og måden at gribe folkeoplysningsarbejdet an på, etc.

Gode Råd

Folkeoplysningsområdet har et kæmpe potentiale for at udvikle sig i mange spændende retninger - og nærværende rapport sætter skarpt fokus på udviklingspotentialer og perspektiver på hvordan feltet kan videreudvikles.

Rapportens indhold er gavnligt for andre folkeoplysningsaktører og kan dermed inspirere og bidrage til udvikling på området. 

Rytmisk Centers rapport kan læses her.