Spil med!
AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Spil med!

Redaktionel dato: 21. februar 2024

Om projektet

Projekttitel: Spil med! Inspiration til at styrke amatørkulturforeninger og skabe mere plads til ensomme unge

Organisation: AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Formål: Projektet "Spil med!" havde som formål at udvikle viden og anbefalinger, der kan anvendes af det store foreningsliv indenfor den organiserede amatørkultur i kampen mod ensomhed og mistrivsel blandt unge ved at opsøge og invitere dem ind i amatørforeningernes kreative fællesskaber.

Målgruppe: Der er to målgrupper: Amatørforeningerne og ensomme unge.

Projektperiode: 2023

Kort resume

Projektet havde oprindeligt 14 aktiviteter, bl.a. en serie møder/workshops med forskellige amatørforeninger, udgivelsen af en onlinerapport med online redskaber og etableringen af et netværk. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem antropologen Tine Sønderby og AKKS. Mht. resultaterne fandt Tine Sønderby allerede under projektets feltarbejdet ud af, at de lokale amatørforeningers evne til at åbne sig for de ensomme unge er tæt knyttet til deres sociale og organisatoriske liv. Projektets rapport kommer derfor med en række konkrete forslag/redskaber til, hvordan amatørkulturens frivillige kan styrke det sociale og organisatoriske aspekt af deres foreningsliv for at kunne nå og rumme de ensomme unge.

Erfaringer

Målet var at udvikle viden og anbefalinger, som foreningerne kunne anvende i arbejdet med at nå de ensomme unge. Det må man i den grad sige, at vi har fået. Det er, og har været, meget udviklende for AKKS og amatørkultuen at have fået et antropologisk blik på vores foreningsliv. Det har været et rigtig godt og givende projekt, og Tine Sønderby er allerede i gang med at holde foredrag og workshops om projektets resultater i vores bagland.

Gode råd

Gør det hvis i overhovedet kan, men husk at gøre det nemt for de lokale foreninger at deltage for ressourcerne er små derude.