Sundhed og øget trivsel – Et fælles ansvar
Folkeoplysningssamvirket i Aalborg

Sundhed og øget trivsel – Et fælles ansvar

Redaktionel dato: 26. oktober 2020

Om projektet

Projekttitel: Sundhed og øget trivsel - Et fælles ansvar

Organisation: Folkeoplysningssamvirket i Aalborg

Formål: At tilbyde ledige, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister støtte til at fortsætte med rehabilitering efter endt tilbud i sundhedscentrene

Målgruppe: Udsatte grupper i Aalborg Kommune: ledige, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

Projektperiode: 2018-2019

Kort resume

Folkeoplysningen i Aalborg Kommune blev i 2019 en del af projekt ”Bevæg dig for livet” for at kunne understøtte sundhedsindsatsen i Aalborg Kommune udsatte målgrupper. Aftenskolerne i Aalborg har herigennem fået mulighed for at bidrage med rehabiliterende undervisning og vejledning, når offentlige tilbud eller tilbud i sundhedscentrene er afsluttede.

Aftenskolerne ønskede at afprøve en model, hvor der kunne tilbydes øget tilskud til særligt udvalgte grupper. Aftenskolerne giver derfor mulighed for, at borgere i kommunen kan fortsætte med genoptræning, motion og bevægelse gennem deltagelse i relevante tilbud, hvor der bidrages til en forbedring af sundhedstilstanden blandt de udsatte målgrupper.

Projektet har i stor grad bidraget til at støtte op omkring, at flere borgere bliver oplyst om sundhed, motion og bevægelse på aftenskolerne, ligesom det har givet øget mulighed for, at den enkelte borger kan få bedre mulighed for deltagelse på aftenskole via det øgede tilskud.

I en tidligere udarbejdet VIFO-rapport (Videncenter for Folkeoplysning) blev det belyst, at økonomi har en afgørende betydning i forhold til, om borgere tilmelder sig aftenskolehold. Projektet bidrager derfor også til, at en bredere målgruppe har mulighed for at benytte sig af aftenskolernes tilbud, da projektet netop giver mulighed for nedsat kursistbetaling til de mest udsatte grupper.

Erfaringer 

Det er vigtigt, at der er opbakning til projektet. Både internt aftenskolerne imellem men også opbakning fra FOU, forvaltningerne i kommunen samt den nødvendige økonomiske støtte, så der er mulighed for at projektet bliver ledet og koordineret fra startfasen og fremadrettet. Herudover er det væsentligt med en koordinering i forbindelse synliggørelse og det i opsøgende arbejde i forhold til relevante samarbejdspartnere og borgere. Og selvfølgelig at arbejde på en forankring.

Gode Råd

Det er vigtigt, der kan ske en forankring, så projektet kan fortsætte mere end det ene år, det har været muligt at opnå tilskud til denne gang.